ÁREA PRIVADA

CURS SUBVENCIONAT. AULA VIRTUAL: "IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT (IVA)." - DESEMBRE 2020-

Barcelona a 01/12/2020

 A través del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha tingut accés a nou curs subvencionat per als nostres col·legiats.  

 

Dades del curs: 
Durada: 
20hrs (15h videoconferència + 5h treball individual)
Dates:  Del 1 al 17 de desembre de 2020. (Dies 1, 3, 10, 15 i 17 de desembre).
Horari: 9:30 a 12:30h.
Aula Virtual. Funcionament: Cada alumne rebrà el dia anterior a l'inici del curs, un mail amb les claus d'accés i el link de la plataforma virtual. Dins de la plataforma accedireu a les sessions de videoconferència programades, que es realitzaran els dies indicats de forma sincrona. També tindreu disponible el material didàctic del curs per poder-vos-ho descarregar.
Entrega de formularis d'inscripció: Fins dimecres 25 de novembre.
Preu: 0€.  
Poden accedir a aquets curs treballadors adscrits al Règim General i Autònoms.
Curs amb places limitades!!

Docent:
Sr. Amadeu Ibarz.
 
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials, per la Universitat de Barcelona. Administrador Concursal.

 


CURS SUBVENCIONAT.  

DESCRIPCIÓ

Conèixer les característiques generals de l'impost sobre el valor afegit IVA i el seu àmbit d'aplicació.

CONTINGUTS

1. Naturalesa de l'impost.
1.1. Caràcters bàsics.
1.2. Fonts normatives i àmbit d'aplicació.

2. Exempcions en operacions interiors.
2.1. Classes d'exempcions.
2.2. Característiques i efectes propis de les exempcions.

3. Lloc de realització. Meritació. Base imposable i subjecte passiu.

4. Adquisicions intracomunitàries de béns.
4.1. Adquisicions intracomunitàries.
4.2. Importacions.

5. Importacions de béns.

6. Repercusió de l'impost.
6.1. Base imposable.
6.2. Lliurament de béns i prestació de serveis.
6.3. Adquisicions intracomunitàries i importacions.
6.4. Modificació de la base imposable.

7. Deduccions.
7.1. Règim general.

8. Regla de la prorrata.
8.1. Rectificació de deduccions.
8.2. Devolucions.
8.3. Supòsits generals.
8.4. Supòsits especials.

9. Obligacions dels subjectes passius.
9.1. Obligacions materials.
9.2. Obligacions formals.

10. Comptabilitat del IVA.

 

Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

Francisco José García Martín
Director de l'Escola Pràctica Professional.

Para inscribirse en este curso, ha de clicar aquí.

--> /* */