ÁREA PRIVADA

CURS BONIFICAT AULA VIRTUAL "MONOGRÀFIC IMPOST DE SOCIETATS I LA SEVA LIQUIDACIÓ"-DESEMBRE 2020-

Barcelona a 02/12/2020

AULA VIRTUAL

 

 

Estimats companys i companyes,

En el marc del sistema bonificat de formació contínua, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha organitzat un nou curs sobre MONOGRÀFIC IMPOST DE SOCIETATS I LA SEVA LIQUIDACIÓ.

  **IMPORTANT:  Les empreses que bonifiquin i encomanin l'organització de la formació a la nostra entitat , han de complir amb el requisit establert en l'article 2 de la Resolució de 15 d'Abril de 2020 del Servei Públic d'Ocupació Estatal  per a poder participar en  programes formatius en la modalitat d'Aula Virtual i  i ser beneficiàries del crèdit de formació amb els mateixos mòduls econòmics que la formació presencial. Per a empreses participants, es requereix  el manteniment, almenys, de la plantilla mitjana dels últims 6 mesos anteriors a la declaració de l'estat d'alarma (període de setembre de 2019 a febrer de 2020), durant el període d'execució de les accions formatives sobre les quals s'hagi aplicat les mesures d'utilització de l'aula virtual en formació presencial. Es  considerarà com a període d'execució el transcorregut des del moment d'inici de l'aplicació de les mesures fins que finalitzi l'última acció formativa a la que s'apliquen. A aquest efecte es computaran com a plantilla les persones treballadores que hagin estat afectades per expedients temporals de regulació d'ocupació ( ERTO) .Quan no és compleixin les condicions establertes per la normativa, és minorarà la bonificació aplicada.

 

Dades del curs:
Durada:
 6 hores.
Dates: 14 i 16 de desembre de 2020.
Horari: 15:30 a 18:30hrs.  
Aula Virtual. Funcionament: Cada alumne rebrà el dia anterior a l'inici del curs, un mail amb les claus d'accés i el link de la plataforma virtual. Dins de la plataforma accedireu a les sessions de videoconferència programades, que es realitzaran els dies indicats de forma sincrona. També tindreu disponible el material didàctic del curs per poder-vos-ho descarregar.
Entrega de formularis d'inscripció: Fins dimecres 9 de desembre.
Preu: 170€
Preu col.legiats i col.laboradors: 120 €
El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundació Tripartita. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar  parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

Docent:

Sr. Carlos Rodrigo Calderón.

Llicenciat en Administració i direcció d'empreses. Llicenciat en Dret. Inspector d'Hisenda de l'Estat.

Programa del curs:

 

OBJECTIU GENERAL 

El curs pretén realitzar un anàlisi i valoració de la normativa en l'àmbit de l'Impost de Societats que s'aplicaran a la liquidació de l'any 2020; analitzant els diferents incentius fiscals que es poden beneficiar els contribuents, així com aquells requisits necessaris per poder deduir-se els clients de dubtós cobrament i altres.

  
CONTINGUTS

1.- Determinació de la base imposable. Esquema de liquidació. Reserva de capitalització.

2.- Compensació bases imposables negatives. Limitació bases imposables negatives. Anàlisi resolució Tribunal Econòmic Administratiu Central. "Teoria de l'opció". Sentència 19 de juny de 2020 TSJ de Catalunya compensació de BINS com un dret.

3.- Tipus de gravamen. Tipus reduït entitats de nova creació.

4.- Requisits deducció despeses fiscals.

5.- Despeses no deduïbles. Problemàtica interessos de demora.

6.- Deterioracions crèdits comercials i no comercials de dubtós cobrament.

7.- Incentius fiscals Empreses de Reduïda Dimensió (ERD). Reservad'anivellament.

8.- Novetat consultes DGT i resolucions TEAC.

9.- Novetats COVID-19.

 

Funcionament Aula Virtual, cada alumne rebrà el dia anterior a l'inici del curs un mail amb un link per poder entrar a la formació. A la plataforma pudeu descarregar el material didàctic del curs.
 

 L’import del curs es carregarà a l’inici d’aquest en el número de compte del col.legiat. En el cas que s'anul·lés la plaça en les 48 hores anteriors a l'inici del curs, es carregarà el 50% de l'import.

Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

Francisco José Garcia Martin.
Director de l'Escola Pràctica Professional.

Para inscribirse en este curso, ha de clicar aquí.

--> /* */