ÁREA PRIVADA

CURS BONIFICAT AULA VIRTUAL "EXPEDIENTS DE REGULACIÓ D'OCUPACIÓ. (ERO). PROCEDIMENTS I JURISPRUDÈNCIA"- GENER 2021-

Barcelona a 24/01/2021

AULA VIRTUAL

 

 

Estimats companys i companyes,

En el marc del sistema bonificat de formació contínua, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha organitzat un nou curs sobre EXPEDIENTS DE REGULACIÓ D'OCUPACIÓ. (ERO).  PROCEDIMENTS I JURISPRUDÈNCIA.

  **IMPORTANT:  Les empreses que bonifiquin i encomanin l'organització de la formació a la nostra entitat , han de complir amb el requisit establert en l'article 2 de la Resolució de 15 d'Abril de 2020 del Servei Públic d'Ocupació Estatal  per a poder participar en  programes formatius en la modalitat d'Aula Virtual i  i ser beneficiàries del crèdit de formació amb els mateixos mòduls econòmics que la formació presencial. Per a empreses participants, es requereix  el manteniment, almenys, de la plantilla mitjana dels últims 6 mesos anteriors a la declaració de l'estat d'alarma (període de setembre de 2019 a febrer de 2020), durant el període d'execució de les accions formatives sobre les quals s'hagi aplicat les mesures d'utilització de l'aula virtual en formació presencial. Es  considerarà com a període d'execució el transcorregut des del moment d'inici de l'aplicació de les mesures fins que finalitzi l'última acció formativa a la que s'apliquen. A aquest efecte es computaran com a plantilla les persones treballadores que hagin estat afectades per expedients temporals de regulació d'ocupació ( ERTO) .Quan no és compleixin les condicions establertes per la normativa, és minorarà la bonificació aplicada.

 

Dades del curs:
Durada:
 6 hores.
Dates: 18 i 25 de gener de 2021.
Horari: 16 a 19hrs. 
Aula Virtual. Funcionament: Cada alumne rebrà el dia anterior a l'inici del curs, un mail amb les claus d'accés i el link de la plataforma virtual. Dins de la plataforma accedireu a les sessions de videoconferència programades, que es realitzaran els dies indicats de forma sincrona. També tindreu disponible el material didàctic del curs per poder-vos-ho descarregar.
Entrega de formularis d'inscripció: Fins dimecres 13 de gener.
Preu: 170€
Preu col.legiats i col.laboradors: 120 €
El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundació Tripartita. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar  parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

Docent:

Sr. Pedro Checa.
Cap de la Inspecció Territorial de Treball de Barcelona. LLicenciat en Dret.

Programa del curs:

 

OBJECTIU GENERAL 

El curs pretén analitzar els procediments d'extinció col·lectiva de contractes de treball com en els de suspensió de contractes i reducció de jornada per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció amb l'estudi jurisprudèncial en matèria de ET i les darreres referències legals conseqüència de la situació del COVID-19.

  
CONTINGUTS

1. Introducció.

- Incidències dels EROS en el mercat de treball.

- Normativa d'aplicació.

- Prohibició d'acomiadar per causes COVID-19.

2. Procediment per a la seva tramitació.

- Concepte d'acomiadament col·lectiu.

- Causes motivadores. Especial referència a la causa econòmica.

- Constitució de la comissió negociadora. Comissions ad hoc.

- El període de consultes i la negociació de bona fe.

- Documentació. La memòria explicativa i l'informe tècnic.

- Particularitat dels grups d'empreses (laborals vs mercantils).

- Criteris de selecció dels treballadors afectats.

- Adopció d'acords.

- Competències de l'Autoritat Laboral.

- L'informe de la Inspecció de Treball.

- Impugnació en la via judicial.

- Casos pràctics.

3. Altres novetats. 

 

Funcionament Aula Virtual, cada alumne rebrà el dia anterior a l'inici del curs un mail amb un link per poder entrar a la formació. A la plataforma pudeu descarregar el material didàctic del curs.
 

 L’import del curs es carregarà a l’inici d’aquest en el número de compte del col.legiat. En el cas que s'anul·lés la plaça en les 48 hores anteriors a l'inici del curs, es carregarà el 50% de l'import.

Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

Francisco José Garcia Martin.
Director de l'Escola Pràctica Professional.

Para inscribirse en este curso, ha de clicar aquí.

--> /* */