ÁREA PRIVADA

CURS SUBVENCIONAT. AULA VIRTUAL. "COMPTABILITAT BÀSICA"- GENER 2021-

Barcelona a 24/01/2021

 A través del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha tingut accés a nou curs subvencionat per als nostres col·legiats.  

 

Dades del curs: 
Durada: 
60h. 
30 hores Teleformació. (Contingut interactiu).
30 hores Aula Virtual. (Videoconferència amb el docent)

Dades:  Del 27 de gener al 24 de març de 2021. (Dies 27 de gener, 3, 8, 17 i 22 de febrer, i 1, 10, 15, 17 i 24 de març).
Horari: 9:30 a 12:30hrs.
Aula Virtual. Funcionament: Cada alumne rebrà el dia anterior a l'inici del curs, un mail amb les claus d'accés i el link de la plataforma virtual. Dins de la plataforma, tindreu el contingut interactiu del curs que anireu fent al vostre ritme. També l'accés a les sessions de videoconferències complementaries, que es realitzaran els dies indicats, i el material que es farà servir per poder-vos-ho descarregar.
Entrega de formularis d'inscripció: Fins divemdres 22 de gener.
Preu: 0€.  
Poden accedir a aquests curs treballadors adscrits al Règim General i Autònoms.
Curs amb places limitades!!


Docent:
Sr. Amadeu Ibarz.
 
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials, per la Universitat de Barcelona. Administrador Concursal.

 


CURS SUBVENCIONAT.  

 

OBJECTIU GENERAL

Nivell inicial de comptabilitat. Aprèn els conceptes i procediments bàsics.

 

  

CONTINGUTS

1. El patrimoni.
1.1. El balanç de situació.
1.2. Informació sobre la gestió.
1.3. Relació entre Balanç de situació i Compte de Pèrdues i Guanys.

2. El procés comptable.
2.1. Els comptes i el Pla General de Comptabilitat.
2.2. Els llibres comptables 2.2.1. Diari.
2.3. Teoria del càrrec i l'abonament.

3. Tractament comptable de les existències.
3.1. La problemàtica dels preus de cost i de vendes.
3.2. Les operacions de compres i vendes.
3.3. La periodificació d'existències.
3.4. El concepte de consum.

4. Tractament comptable de l'IVA.
4.1. L'IVA com a impost sobre el consum final.
4.2. Denifició de l'IVA.
4.3. Meritament de l'IVA.
4.4. Comptabilització de l'IVA.

5. Amortitzacions.
5.1. Concepte i necessitat de l'amortització.
5.2. Comptabilització de les amortitzacions.
5.3. Regulació Fiscal de les amortitzacions.

 

Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

Francisco José Garcia Martín.
Director de l'Escola Pràctica Professional.

Para inscribirse en este curso, ha de clicar aquí.

--> /* */