ÁREA PRIVADA

CURS SUBVENCIONAT. AULA VIRTUAL: "SUPERIOR. ESPECIALITZACIÓ DEL SISTEMA DE LA SEGURETAT SOCIAL." - GENER 2021-

Barcelona a 09/03/2021

A través del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha tingut accés a nou curs subvencionat per als nostres col·legiats.  

 

Dades del curs: 
Durada:
 48hrs (36 hores sessions videoconferència + 12 hores treball individual).
Dates:  Del 26 de gener al 21 d'abril de 2021. (Dies 26 de gener, 3, 10, 17, 24 de febrer, 3, 10, 17, 23 de març i 7, 14 i 21 d'abril).
Horari: 16 a 19hrs.
Aula Virtual. Funcionament: Cada alumne rebrà el dia anterior a l'inici del curs, un mail amb les claus d'accés i el link de la plataforma virtual. Dins de la plataforma accedireu a les sessions de videoconferència programades, que es realitzaran els dies indicats de forma sincrona. També tindreu disponible el material didàctic del curs per poder-vos-ho descarregar.
Entrega de formularis d'inscripció: Fins divendres 22 de gener.
Preu: 0€.  
Poden accedir a aquets curs treballadors adscrits al Règim General i Autònoms.
Curs amb places limitades!!

Docents:

Sr. Antonio Benavides.
Graduat Social i Advocat. Professor de la Universitat Ramón Llull i Universitat Oberta de Catalunya. Membre del Tribunal Laboral de Catalunya.

Sr. Pedro Checa.
Cap de la Inspecció Territorial de Treball de Barcelona. Membre del Cos Superior d'Inspectors de Treball de Catalunya. Llicenciat en Dret.   

Sr. Joan Domingo.
Subdirector de jubilació, mort i supervivència de l'INSS a Lleida.

Sr. Miguel Falguera.
Magistrat de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.

Sra. Ángela Fernández.
Cap de Secció d'Activitats econòmiques RENDA-IVA en l'Administració AEAT de Badalona. Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials.

Sr. Jorge Pérez.
Membre del Cos de Sotsinspectors d'Ocupació i Seguretat Social. Professor de Dret del Treball i de la Seguretat Social Universitat Autònoma de Barcelona. Llicenciat en Dret.

 


CURS SUBVENCIONAT.  

DESCRIPCIÓ

Aquesta acció formativa forma part d'un itinerari formatiu compost per dos cursos d'especialització en dret laboral i seguretat social. Aquest segon itinerari pretén oferir els coneixements teòrics i pràctics més rellevants del sistema de seguretat social que permetran als participants adquirir els coneixements necessaris per desenvolupar les tasques d'assessorament en l'àmbit laboral així com millorar i actualitzar els seus coneixements i garantir la seva competència.

  

CONTINGUTS

1. Afiliació i Actes d'enquadrament.

2. El procediment recaptatori de la Seguretat Social: període voluntari i via executiva.

3. Salaris i Cotització.

4. Fiscalitat del Salari: Retribucions, indemnitzacions, IRPF.

5. Règim de Treballadors Autònoms.

6. Altres Règims i sistemes especials de la Seguretat Social.

7. Incapacitat Temporal, Naixement i cura de fill de menor de dotze mesos i altres Prestacions.

8. Prevenció de Riscos Laborals.

9. Inspecció de Treball.

10. Incapacitats Permanents.

11. Prestacions per Mort i Supervivència.

12. Jubilació.

Per veure temari complert clicar aquí

 

Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

Francisco José García Martín
Director de l'Escola Pràctica Professional.

Para inscribirse en este curso, ha de clicar aquí.

--> /* */