ÁREA PRIVADA

CURS SUBVENCIONAT. AULA VIRTUAL: "SUPERIOR. ESPECIALITZACIÓ TRIBUTACIÓ ASSESSORAMENT FISCAL NIVELL II." - GENER 2021-

Barcelona a 21/04/2021

A través del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha tingut accés a nou curs subvencionat per als nostres col·legiats.  

 

Dades del curs: 
Durada:
 44hrs (33hores sessions videoconferència i 11 hores treball individual).
Dates:  Del 28 de gener al 13 d'abril de 2021. (Dies 28 de gener, 4, 11, 18, 23 de febrer, 2, 11, 18, 25 de març i 6 i 13 d'abril).
Horari: 16 a 19hrs.
Aula Virtual. Funcionament: Cada alumne rebrà el dia anterior a l'inici del curs, un mail amb les claus d'accés i el link de la plataforma virtual. Dins de la plataforma accedireu a les sessions de videoconferència programades, que es realitzaran els dies indicats de forma sincrona. També tindreu disponible el material didàctic del curs per poder-vos-ho descarregar.
Entrega de formularis d'inscripció: Fins dilluns 25 de gener.
Preu: 0€.  
Poden accedir a aquets curs treballadors adscrits al Règim General i Autònoms.
Curs amb places limitades!!

Docents:

Sra. Margarida Crous.
Llicenciada en Ciències Econòmiques. Professora IQS Universitat Ramon Llull.

Sr. Carles Gavilanes.
Cap de l'Àrea Operativa Regional de Catalunya. Cos superior especialitat Recerca Vigilància Aduanera.

Sra. Margarita Martínez-Val.
Inspectora d'Hisenda de l'Estat. Llicenciada en Economia i Dret. Administradora de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària de Granollers.

Sra. Mariola Pérez.
Inspectora d'Hisenda de l'Estat. Llicenciada en Dret.

 


CURS SUBVENCIONAT.  

DESCRIPCIÓ

Aquesta acció formativa forma part d'un itinerari formatiu compost per dos cursos d'especialització de nivell I i II. Aquesta segona part pretén oferir els coneixements teòrics i pràctics més rellevants sobre fiscalitat i tributació, que permetran als participants adquirir els coneixements necessaris per desenvolupar les tasques d'assessorament en l'àmbit tributari així com millorar i actualitzar els seus coneixements i garantir la seva competència.

  

CONTINGUTS

1. Fiscalitat IVA.

2. Actuacions i procediment d'Inspecció Fiscal.

3. Planificació Inspecció Fiscal.

4. Novetats fiscals. Aspectes a tenir en compte en el tancament de l'exercici.

5. Prevenció de Blanqueig de Capital.

6. Impost sobre successions i donacions i Impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentals i Impostos Municipals.

 

Per veure temari complert clicar aquí

 

Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

Francisco José García Martín
Director de l'Escola Pràctica Professional.

Para inscribirse en este curso, ha de clicar aquí.

--> /* */