ÁREA PRIVADA

CURS BONIFICAT AULA VIRTUAL "RÈGIMS OBJECTIUS DE TRIBUTACIÓ; MÒDULS IVA I IRPF"- FEBRER 2021-

Barcelona a 09/03/2021

AULA VIRTUAL

 

 

Estimats companys i companyes,

En el marc del sistema bonificat de formació contínua, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha organitzat un nou curs sobre RÈGIMS OBJECTIUS DE TRIBUTACIÓ; MÒDULS IVA I IRPF. 

  

Dades del curs:
Durada:
 5 hores.
Dates: 26 de febrer de 2021.
Horari: 9 a 14hrs. 
Aula Virtual. Funcionament: Cada alumne rebrà el dia anterior a l'inici del curs, un mail amb les claus d'accés i el link de la plataforma virtual. Dins de la plataforma accedireu a les sessions de videoconferència programades, que es realitzaran els dies indicats de forma sincrona. També tindreu disponible el material didàctic del curs per poder-vos-ho descarregar.
Entrega de formularis d'inscripció: Fins dilluns 22 de febrer.
Preu: 145€
Preu col.legiats i col.laboradors: 95 €
El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundació Tripartita. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar  parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

Docent:

Sra. Ángela Fernández
Cap de Secció d'Activitats econòmiques RENDA-IVA en l'Administració AEAT de Badalona. Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials.

Programa del curs:

 

OBJECTIU GENERAL 

En el curs s'analitzarà la problemàtica i particularitats en l'aplicació de la normativa reguladora dels règims objectius de tributació o mòduls, com un dels règims que s'ha previst per a la concreció dels rendiments d'activitats econòmiques i la quantificació de determinats supòsits directament vinculats a les mateixes, que afecta a nombre important de les nostres empreses.

  
CONTINGUTS

1. Règim d'Estimació Objectiva IRPF:
- Àmbit d'aplicació. Exclusió, renúncia i revocació.
- Quantificació dels mòduls.
- Càlcul del Rendiment Net: amortitzacions i índexs correctors.

2. Pagaments fraccionats.

3. Règim Simplificat IVA:
- Àmbit d'aplicació. Exclusió, renúncia i revocació. Quantificació dels mòduls.
- Càlcul de la quota derivada del règim simplificat.

4. Ingressos a comptes trimestrals.

5. Obligacions formals. Entitats en atribució de rendes.
 

 L’import del curs es carregarà a l’inici d’aquest en el número de compte del col.legiat. En el cas que s'anul·lés la plaça en les 48 hores anteriors a l'inici del curs, es carregarà el 50% de l'import.

Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

Francisco José Garcia Martin.
Director de l'Escola Pràctica Professional.

Para inscribirse en este curso, ha de clicar aquí.

--> /* */