ÁREA PRIVADA

CURS BONIFICAT AULA VIRTUAL "EXPEDIENTS DE REGULACIÓ TEMPORAL D'OCUPACIÓ ERTO; PRÒRROGUES, PROCEDIMENTS I JURISPRUDÈNCIA"- MARÇ 2021-

Barcelona a 09/03/2021

AULA VIRTUAL

 

 

Estimats companys i companyes,

En el marc del sistema bonificat de formació contínua, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha organitzat un nou curs sobre EXPEDIENTS DE REGULACIÓ TEMPORAL D'OCUPACIÓ ERTO; PRÒRROGUES, PROCEDIMENTS I JURISPRUDÈNCIA.

  

Dades del curs:
Durada:
 6 hores.
Dates: 15 i 22 de març de 2021.
Horari: 16 a 19hrs. 
Aula Virtual. Funcionament: Cada alumne rebrà el dia anterior a l'inici del curs, un mail amb les claus d'accés i el link de la plataforma virtual. Dins de la plataforma accedireu a les sessions de videoconferència programades, que es realitzaran els dies indicats de forma sincrona. També tindreu disponible el material didàctic del curs per poder-vos-ho descarregar.
Entrega de formularis d'inscripció: Fins dimecres 10 de març.
Preu: 170€
Preu col.legiats i col.laboradors: 120 €
El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundació Tripartita. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar  parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

Docent:

Sr. Pedro Checa.
Cap de la Inspecció Territorial de Treball de Barcelona. LLicenciat en Dret.

Programa del curs:

 

OBJECTIU GENERAL 

El curs pretén analitzar la normativa de referència amb incidència especial a les últimes regulacions conseqüència de la situació del COVID-19 així com el procediment i possibles incidències en la seva tramitació.

  
CONTINGUTS

1. Introducció.

- Incidències dels ERTOS en el mercat de treball.

- Normativa d'aplicació.

- Especial referència als Reals Decrets llei 8, 9 i 18/2020.

- Prohibició d'acomiadar per causes COVID-19.

2.- Procediment per a la serva tramitació.

- Concepte i causes motivadores.

- Constitució de la comissió negociadora.

- El període de consultes i la negociació de bona fe.

- Documentació.

- Pactes habituals amb els representants.

- Encadenaments dels ERTOS. Temps d'aplicació de les mesures.

- Notificació dels ERTOS. Temps d'aplicació de les mesures.

- Desafectació de treballadors.

- Comunicacions al SEPE.

- Facultats de l'Autoritat Laboral.

- L'informe de la Inspecció de Treball.

- Impugnació en la via judicial.

3. Pròrrogues de ERTOS  a partir del 31 de gener de 2021 i fins el 31 de maig de 2021.

- Pròrroga dels ERTOS de força major.

- Pròrroga automàtica de tots els ERTOS de força major vigents, basats en l'article 22 del RD Llei 8/2020 fins al 31-05-2021.

- Pròrroga automàtica de tots els ERTOS per impediment en el desenvolupament de l'activitat.

- Pròrroga automàtica dels ERTOS per limitació del desenvolupament normalitzat de l'activitat.

- Exoneracions i no llistat CNAE.

- Nous ERTOS de força major per impediment de desenvolupament de l'activitat.

- Nous ERTOS de força major per limitació del desenvolupament normal de l'activitat.

- Modificació del ERTOS de força major d'impediment a ERTOS de limitació i viceversa.

- Limitacions i prohibicions per a empreses que s'acullen al nou paquet de exoneracions.

 

Funcionament Aula Virtual, cada alumne rebrà el dia anterior a l'inici del curs un mail amb un link per poder entrar a la formació. A la plataforma pudeu descarregar el material didàctic del curs.
 

 L’import del curs es carregarà a l’inici d’aquest en el número de compte del col.legiat. En el cas que s'anul·lés la plaça en les 48 hores anteriors a l'inici del curs, es carregarà el 50% de l'import.

Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

Francisco José Garcia Martin.
Director de l'Escola Pràctica Professional.

Para inscribirse en este curso, ha de clicar aquí.

--> /* */