ÁREA PRIVADA

CURS SUBVENCIONAT. AULA VIRTUAL: "DECLARACIÓ DE LA RENDA NIVELL BÀSIC. IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES"- ABRIL 2021-

Barcelona a 21/04/2021

 A través del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha tingut accés a nou curs subvencionat per als nostres col·legiats.  

 

Dades del curs: 
Durada: 
20h. (18 hores videoconferència + 2 hores activitats individuals)
Dates:  Del 7 al 21 d'abril de 2021. (Dies 7, 8, 12, 14, 19 i 21 d'abril).
Horari: 10 a 13hrs.
Aula Virtual. Funcionament: Cada alumne rebrà el dia anterior a l'inici del curs, un mail amb les claus d'accés i el link de la plataforma virtual. Dins de la plataforma accedireu a les sessions de videoconferència programades, que es realitzaran els dies indicats de forma sincrona. També tindreu disponible el material didàctic del curs per poder-vos-ho descarregar.
Entrega de formularis d'inscripció: Fins dijous 25 de març.
Preu: 0€.  
Poden accedir a aquets curs treballadors adscrits al Règim General i Autònoms.
Curs amb places limitades!!

Docent:
Sr. Amadeu Ibarz.
 
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials, per la Universitat de Barcelona. Administrador Concursal.

 


CURS SUBVENCIONAT.  

DESCRIPCIÓ

Conèixer l'impost sobre la renda de les persones físiques i les obligacions de l'empresa en relació amb l'impost.

  

CONTINGUTS

1. Fet imposable: àmbit material, subjectiu i temporal. La determinació de la base liquidable.

2. Rendiments del treball.

3. Rendiments d'activitats econòmiques.

4. Rendiments del capital i imputacions de rendes immobiliàries.

5. Guanys i pèrdues patrimonials.

6. Habitatge habitual.

7. Liquidació de l'impost, base imposable, tarifa, deduccions, tributació conjunta i gestió de l'IRPF.

 

Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

Francisco José García Martín
Director de l'Escola Pràctica Professional.

Para inscribirse en este curso, ha de clicar aquí.

--> /* */