ÁREA PRIVADA

CURS SUBVENCIONAT. AULA VIRTUAL: "PRESTACIONS DE LA SEGURETAT SOCIAL NIVELL BÀSIC" - MAIG 2021-

Barcelona a 21/04/2021

 A través del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha tingut accés a nou curs subvencionat per als nostres col·legiats.  

 

Dades del curs: 
Durada:
 15hrs (12 hores videoconferència + 3 hores activitats).
Dates:  Del 18 al 27 de maig. (Dies 18, 20, 25 i 27 de maig de 2021).
Horari: 15:30 a 18:30hrs.
Aula Virtual. Funcionament: Cada alumne rebrà el dia anterior a l'inici del curs, un mail amb les claus d'accés i el link de la plataforma virtual. Dins de la plataforma accedireu a les sessions de videoconferència programades, que es realitzaran els dies indicats de forma síncrona. També tindreu disponible el material didàctic del curs per poder-vos-ho descarregar.
Entrega de formularis d'inscripció: Fins djous 13 de maig.
Preu: 0€.  
Poden accedir a aquets curs treballadors adscrits al Règim General i Autònoms.
Curs amb places limitades!!

Docent:
Sr. Xavier Garcia.

Diplomat en Relacions Laborals. Grau en Dret. Assessor jurídic.

 


CURS SUBVENCIONAT.  

DESCRIPCIÓ

L'acció formativa té com a objectiu conèixer les diferents prestacions que ofereix el sistema de seguretat social en els nivells contributiu/no contributiu, conèixer els elements que componen les prestacions (beneficiaris, fet causant, base reguladora i carència) i la dinàmica de cada prestació, pel que fa als requisits d'accés, la quantia i els tràmits de sol·licitud.

  

CONTINGUTS

1-. El Sistema de Seguretat Social.
1.1. Definició.
1.2. Nivells de protecció.
1.3. Contingències protegides.
1.4. Elements de les prestacions.
1.5. Diferències entre pensions i subsidis.

2-. Prestacions de curta durada.
2.1. Incapacitat temporal.
2.2. Maternitat/paternitat.
2.3. Risc durant l'embaràs/lactància natural.
2.4. Prestació per cura de menor malalt de càncer o altre malaltia greu.
2.5. Prestacions i subsidis per atur.
2.6. Autònoms: protecció per cessament a l'activitat.

3-. Pensions vitalícies.
3.1. Pensió de jubilació.
3.2. Incapacitat permanent.
3.3. Prestacions per mort i supervivència (viduïtat, orfandat, a favor de familiars, auxili per defunció).

4-. Nivell no contributiu i SOVI.
4.1. Pensions no contributives:
4.1.1. Requisits d'accés i quantia.
4.1.2. Pensió de jubilació.
4.1.3. Pensió d'invalidesa.
4.2. SOVI.

 

Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

Francisco José García Martín
Director de l'Escola Pràctica Professional.

Para inscribirse en este curso, ha de clicar aquí.

--> /* */