ÁREA PRIVADA

CURS BONIFICAT AULA VIRTUAL "CURS PRÀCTIC PROTECCIÓ DE DADES PER ASSESSORIES LABORALS"- MAIG 2021-

Barcelona a 14/05/2021

AULA VIRTUAL

 

Estimats companys i companyes,

En el marc del sistema bonificat de formació contínua, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha organitzat un nou curs sobre CURS PRÀCTIC PROTECCIÓ DE DADES PER ASSESSORIES LABORALS.

  

Dades del curs:
Durada: 
6 hores.
Dates: 11 i 13 de maig de 2021.
Horari:  15:30 a 18:30hrs. 
Aula Virtual. Funcionament: Cada alumne rebrà el dia anterior a l'inici del curs, un mail amb les claus d'accés i el link de la plataforma virtual. Dins de la plataforma accedireu a les sessions de videoconferència programades, que es realitzaran els dies indicats de forma síncron. També tindreu disponible el material didàctic del curs per poder-vos-ho descarregar.
Entrega de formularis d'inscripció: Fins dijous 6 de maig.
Preu: 170 €
Preu col.legiats i col.laboradors: 120€
El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundació Tripartita. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar  parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

Docent:

Sr. Xavier Mesegué.
Consultor/Auditor en protecció de dades. Vicepresident de l'Associació Professional de Consultors en Protecció de Dades (ApCpD).

 

Programa del curs:

 

OBJECTIU GENERAL 

Els temes formatius s'han elaborat i s'han estructurat amb l'objectiu d'oferir una informació clara i concisa per a una correcta aplicació del Reglament General de Protecció de Dades RGPD 679/2016 i de la Llei orgànica de Protecció de Dades i Garantia de Dret Digitals LOPDGDD 3/2018, que ha de tenir en compte els assessors laborals, pel que fa referència a la protecció de dades en l'àmbit laboral com en la seva relació amb els clients. Es pretén donar a conèixer de manera específica, les diferents casuístiques que es poden trobar actuant com encarregat de tractament, i les obligacions d'aquest.

 

  
CONTINGUTS

1. Tractament de dades.

-Aplicació dels principis del tractament.
-Protecció de dades en la relació laboral

2. Sol·licitud del tractament.

-Obtenció del consentiment per al tractament de dades.
-Informació del tractament facilitada a l'interessat.

3. Responsabilitat del tractament.

-Contractes amb el personal autoritzat per al tractament de dades.
-Contractes amb les empreses autoritzades per al tractament de dades (Encarregats del tractament).
-Quan el Responsable també és Encarregat del tractament.
-La figura de Corresponsable del tractament.
-Registre de les activitats del tractament.
-Conservació de dades.

4. L'Encarregat del tractament.

-Quines obligacions té l'Encarregat del tractament?
-Subcontractació del servei a un altre Encarregat de tractament.
-Responsabilitats en cas de sanció o indemnització.

5. Categories de tractament.

-Implantació de mecanismes de seguretat.
-Tractament amb alt risc.
-Elaboració de perfils.
-Dades de titularitat o interès públic.

6. Drets de l'interessat.

-Els drets de l'interessat.
-Comunicació dels drets de l'interessat.
-Mesures per a protegir els drets de l'interessat.
-Protocol per a atendre els drets de l'interessat.
-Sancions per no atendre els drets de l'interessat.

7. Casos específics.

-Tractament de dades en la tramitació dels ERTOS.
-Processos de selecció i tractament de CV.
-Notificació de bretxes de seguretat.
-Control horari.
-Destrucció i esborrat de suport.
-Tractament de dades de salut.

 

L’import del curs es carregarà a l’inici d’aquest en el número de compte del col.legiat. En el cas que s'anul·lés la plaça en les 48 hores anteriors a l'inici del curs, es carregarà el 50% de l'import.

Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

Francisco José Garcia Martín.
Director de l'Escola Pràctica Professional.

Para inscribirse en este curso, ha de clicar aquí.

--> /* */