ÁREA PRIVADA

CURS BONIFICAT AULA VIRTUAL "EXPEDIENTS DE REGULACIÓ D'OCUPACIÓ. (ERO). PROCEDIMENTS I JURISPRUDÈNCIA"- MAIG 2021-

Barcelona a 14/05/2021

AULA VIRTUAL

 

Estimats companys i companyes,

En el marc del sistema bonificat de formació contínua, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha organitzat un nou curs sobre EXPEDIENTS DE REGULACIÓ D'OCUPACIÓ. (ERO). PROCEDIMENTS I JURISPRUDÈNCIA.

  

Dades del curs:
Durada: 
6 hores.
Dates: 31 de maig i 1 de juny de 2021.
Horari:  16 a 19hrs. 
Aula Virtual. Funcionament: Cada alumne rebrà el dia anterior a l'inici del curs, un mail amb les claus d'accés i el link de la plataforma virtual. Dins de la plataforma accedireu a les sessions de videoconferència programades, que es realitzaran els dies indicats de forma síncron. També tindreu disponible el material didàctic del curs per poder-vos-ho descarregar.
Entrega de formularis d'inscripció: Fins dimecres 26 de maig.
Preu: 170 €
Preu col.legiats i col.laboradors: 120€
El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundació Tripartita. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar  parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

Docent:

Sr. Pedro Checa.
Cap de la Inspecció Territorial de Treball de Barcelona. Llicenciat en Dret.

 

Programa del curs:

 

OBJECTIU GENERAL 

El curs pretén analitzar els procediments d'extinció col·lectiva de contractes de treball com la de suspensió de contractes i reducció de jornada per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció amb l'estudi jurisprudencial en matèria de ET i les darreres referències legals conseqüència de la situació del COVID-19.

 

  
CONTINGUTS

1.- Introducció.
- Incidències dels EROS en el mercat de treball.
- Normativa d'aplicació.
- Prohibició d'acomiadar per causes COVID-19.

2.- Procediment per a la seva tramitació.
- Concepte d'acomiadament col·lectiu.
- Causes motivadores. Especial referència a la causa econòmica.
- Constitució de la comissió negociadora. Comissions ad hoc.
- El període de consultes i la negociació de bona fe.
- Documentació. La memòria explicativa i l'informe tècnic.
- Particularitat dels grups d'empreses (laborals vs mercantils).
- Criteris de selecció dels treballadors afectats.
- Adopció d'acords.
- Competències de l'Autoritat Laboral.
- L'informe de la Inspecció de Treball.
- Impugnació en la via judicial.
- Casos pràctics.

3.- Altres novetats.

 

L’import del curs es carregarà a l’inici d’aquest en el número de compte del col.legiat. En el cas que s'anul·lés la plaça en les 48 hores anteriors a l'inici del curs, es carregarà el 50% de l'import.

Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

Francisco José Garcia Martín.
Director de l'Escola Pràctica Professional.

Para inscribirse en este curso, ha de clicar aquí.

--> /* */