ÁREA PRIVADA

CURS BONIFICAT AULA VIRTUAL "REGISTRE RETRIBUTIU PER A LES EMPRESES (14-04-2021, entrada en vigor del RD 902/2020"- JUNY 2021-

Barcelona a 24/06/2021

AULA VIRTUAL

  

 

Estimats companys i companyes,

En el marc del sistema bonificat de formació contínua, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha organitzat un nou curs sobre REGISTRE RETRIBUTIU PER A LES EMPRESES (14-04-2021, entrada en vigor del RD 902/2020). 

  

Dades del curs:
Durada:
 4 hores.
Dates: 21 de juny de 2021.
Horari: 9:30 a 13:30hrs. 
Aula Virtual. Funcionament: Cada alumne rebrà el dia anterior a l'inici del curs, un mail amb les claus d'accés i el link de la plataforma virtual. Dins de la plataforma accedireu a les sessions de videoconferència programades, que es realitzaran els dies indicats de forma sincrona. També tindreu disponible el material didàctic del curs per poder-vos-ho descarregar.
Entrega de formularis d'inscripció: Fins dimarts 15 de juny.
Preu: 100€
Preu col.legiats i col.laboradors: 65 €
El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundació Tripartita. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar  parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

Docent:

Sra. Ruth Flotats.

Diplomada en Graduat Social. Llicenciada en Psicologia. Assessora i consultora especialitzada en Igualtat.

Programa del curs:

 

OBJECTIU GENERAL 

El  14 d'abril del 2021 va entrar en vigor el Reial decret 902/2020 de 14 d'octubre, d'igualtat retributiva entre dones i homes, finalitzat el termini d'adaptació de 6 mesos per a les empreses. Aquesta norma, desenvolupava l'obligació, ja existent, de realitzar el registre salarial establert pel Drecret 6/2019. Totes les empreses hauran de tenir per tant, un registre retributiu de tota la seva plantilla, inclòs el personal directiu i els alts càrrecs amb independència de la grandària d'aquestes. El curs pretén analitzar la normativa existent, característiques d'aquest registre així com oferir les eines per a donar compliment a aquesta obligatorietat, l'absència de la qual serà susceptible d'aplicació de sancions a partir del 14 d'abril del 2021.

  
CONTINGUTS

1.- REGISTRE RETRIBUTIU
- Normativa d'aplicació: RD 6/2019- RD 902/2020.
- Contingut.
- Càlcul: mitja aritmètica i/o mitjanes.
- Format.
- Vigència.
- Comunicació RLT.

2.- REGISTRE RETRIBUTIU D'EMPRESES AMB AUDITORIA RETRIBUTIVA
- Peculiaritats.

3.- REGISTRE RETRIBUTIU I PLA DE IGUALTAT

4.- SANCIONS
 

 L’import del curs es carregarà a l’inici d’aquest en el número de compte del col.legiat. En el cas que s'anul·lés la plaça en les 48 hores anteriors a l'inici del curs, es carregarà el 50% de l'import.

Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

Francisco José Garcia Martin.
Director de l'Escola Pràctica Professional.

Para inscribirse en este curso, ha de clicar aquí.

--> /* */