ÁREA PRIVADA

CURS BONIFICAT AULA VIRTUAL "INSPECCIÓ DE TREBALL: ACTUACIÓ INSPECTORA"- JUNY 2021-

Barcelona a 24/06/2021

AULA VIRTUAL

 

Estimats companys i companyes,

En el marc del sistema bonificat de formació contínua, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha organitzat un nou curs sobre INSPECCIÓ DE TREBALL: ACTUACIÓ INSPECTORA.

  

Dades del curs:
Durada: 3
hores.
Dates:  21 de juny de 2021.
Horari:  16 a 19hrs. 
Aula Virtual. Funcionament: Cada alumne rebrà el dia anterior a l'inici del curs, un mail amb les claus d'accés i el link de la plataforma virtual. Dins de la plataforma accedireu a les sessions de videoconferència programades, que es realitzaran els dies indicats de forma síncron. També tindreu disponible el material didàctic del curs per poder-vos-ho descarregar.
Entrega de formularis d'inscripció: Fins dijous 10 de juny.
Preu: 90 €
Preu col.legiats i col.laboradors: 50€
El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundació Tripartita. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar  parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

Docent:

Sr. Pedro Checa.
Cap de la Inspecció Territorial de Treball de Barcelona. Llicenciat en Dret.

 

Programa del curs:

 

OBJECTIU GENERAL 

Quan una empresa rep la visita d'una persona inspectora o quan li arriba una citació per a comparèixer en les dependències de la Inspecció de Treball, són molts els subtes o preguntes que poden sorgir. M'hauran denunciat? Quina documentació em pot sol·licitar l'inspector? Si em sancionen, requereixen o paralitzen l'activitat, podré recórrer? Així doncs, és important, conèixer el funcionament de la Inspecció, le seves facultats, competències i quin és el desenvolupament habitual d'una inspecció.

 

  
CONTINGUTS

1.- Competències i funcions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. Matèries objecte d'inspecció.

2.- Funcionaris que integren la Inspecció. Què podem fer i com actuen les persones inspectores?

3.- Modalitats d'actuació:

- Visita, citació i desenvolupament de la compareixença.

- L'interrogatori de la persona Inspectora.

- L'obstrucció.

4.- Caducitat de les actucions.

- Còmput de terminis i efectes.

5.- Resultats de l'actuació inspectora.

- Actes d'infracció.

- Requeriments, ordre de paralització.

- Expedients de liquidació de quotes i recàrrec de prestacions.

6.- Procediment sancionador.

- Notificació de l'acta, al·legacions, recursos i resolució de l'Administració.

- Infraccions per empresa, per centre o per persona treballadora.

- Quantia i pagament de les sancions.  

L’import del curs es carregarà a l’inici d’aquest en el número de compte del col.legiat. En el cas que s'anul·lés la plaça en les 48 hores anteriors a l'inici del curs, es carregarà el 50% de l'import.

Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

Francisco José Garcia Martín.
Director de l'Escola Pràctica Professional.

Para inscribirse en este curso, ha de clicar aquí.

--> /* */