ÁREA PRIVADA

CURS BONIFICAT AULA VIRTUAL "NOVETATS FISCALS EN MATÈRIA DE COMERÇ ELECTRÒNIC"- SETEMBRE 2021-

Barcelona a 05/08/2021

AULA VIRTUAL

  

 

Estimats companys i companyes,

En el marc del sistema bonificat de formació contínua, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha organitzat un nou curs sobre NOVETATS FISCALS EN MATÈRIA DE COMERÇ ELECTRÒNIC.

  

Dades del curs:
Durada:
 6 hores.
Dates: 7 i 9 de setembre de 2021.
Horari: 15:30 a 18:30hrs. 
Aula Virtual. Funcionament: Cada alumne rebrà el dia anterior a l'inici del curs, un mail amb les claus d'accés i el link de la plataforma virtual. Dins de la plataforma accedireu a les sessions de videoconferència programades, que es realitzaran els dies indicats de forma sincrona. També tindreu disponible el material didàctic del curs per poder-vos-ho descarregar.
Entrega de formularis d'inscripció: Fins dijous 2 de setembre.
Preu: 170€
Preu col.legiats i col.laboradors: 120 €
El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundació Tripartita. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar  parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

Docent:

Sra. Margarita Martínez-Val.
Inspectora d'Hisenda de l'Estat. Llicenciada en Economia i Dret. Administradora de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària de Móstoles (Madrid).

Programa del curs:

 

OBJECTIU GENERAL 

El curs pretén analitzar les principals novetats en matèria de comerç electrònic i Serveis digitals, regulats pel Reial Decret 424/2021, de 15 de juny, amb especial referència a la transposició de la Directiva Comunitària 2017/2455, la incorporació de la qual al nostre ordenament conclou la regulació del comerç electrònic i estableix les regles de tributació dels lliuraments de béns i prestacions de serveis que, generalment contractats per internet i altres mitjans electrònics per consumidors finals comunitaris.

  
CONTINGUTS

1.- Nova normativa en matèria de comerç electrònic: Reial Decret 424/2021, de 15 de junyde transposició de la Directiva Comunitària 2017/2455 de comerç electrònic.

- Nous fets imposables: vendres a distància intracomunitàries i vendes a distància de béns importants.

- Nous règims especials de finestreta única.

- Paper de les plataformes digitals.

2.- Lliuraments intracomuntiaris: concepte i requisits.

3.- Operacions assimilades als lliuraments intracomunitaris: transfer article 9 de la llei de l'IVA.

4.- Adquisicions intracomunitàries: concepte i requisits.

5.- Exempcions en les adquisicions intracomunitàries: operació triangular.

6.- Règims especials: Vendes a distància, mitjans de transport nous i règim especial aplicable a determinades persones.

 

Funcionament Aula Virtual, cada alumne rebrà el dia anterior a l'inici del curs un mail amb un link per poder entrar a la formació. A la plataforma pudeu descarregar el material didàctic del curs.
 

 L’import del curs es carregarà a l’inici d’aquest en el número de compte del col.legiat. En el cas que s'anul·lés la plaça en les 48 hores anteriors a l'inici del curs, es carregarà el 50% de l'import.

Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

Francisco José Garcia Martin.
Director de l'Escola Pràctica Professional.

Para inscribirse en este curso, ha de clicar aquí.

--> /* */