ÁREA PRIVADA

CURS SUBVENCIONAT. AULA VIRTUAL. "COMPTABILITAT BÀSICA"- OCTUBRE 2021-

Barcelona a 27/10/2021

 A través del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha tingut accés a nou curs subvencionat per als nostres col·legiats.  

 

Dades del curs: 
Durada: 
60h. 
48 hores Aula Virtual. (12 sessions de 4h síncrones per videoconferència).
12 hores Treball individual. 

Dades:  Del 21 d'octubre al 30 de novembre de 2021. (Dies 21, 26, 28 d'octubre i 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25 i 30 de novembre).
Horari: 9:30 a 13:30hrs.
Aula Virtual. Funcionament: Cada alumne rebrà el dia anterior a l'inici del curs, un mail amb les claus d'accés i el link de la plataforma virtual. Dins de la plataforma, tindreu el contingut interactiu del curs que anireu fent al vostre ritme. També l'accés a les sessions de videoconferències complementaries, que es realitzaran els dies indicats, i el material que es farà servir per poder-vos-ho descarregar.
Entrega de formularis d'inscripció: Fins divemdres 15 d'octubre.
Preu: 0€.  
Poden accedir a aquests curs treballadors adscrits al Règim General i Autònoms.
Curs amb places limitades!!


Docent:
Sr. Amadeu Ibarz.
 
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials, per la Universitat de Barcelona. Administrador Concursal.

 
CURS SUBVENCIONAT.  

 

OBJECTIU GENERAL

- Situar la comptabilitat en l'entorn de l'empresa.

- Definir els objectius de la comptabilitat.

- Aclarir quina informació ofereix la comptabilitat i quins són els seus límits.

- Iniciar a l'alumne en els conceptes bàsics.

- Ensenyar-li a conèixer el procés comptable bàsic complet.

- En definitiva, capacitar-lo perquè pugui portar una comptabilitat senzilla. 

  

CONTINGUTS

1. El patrimoni.
1.1. El balanç de situació.
1.2. Informació sobre la gestió.
1.3. Relació entre Balanç de situació i Compte de Pèrdues i Guanys.

2. El procés comptable.
2.1. Els comptes i el Pla General de Comptabilitat.
2.2. Els llibres comptables.
2.2.1. Diari.
2.3. Teoria del càrrec i l'abonament.

3. Tractament comptable de les existències.
3.1. La problemàtica dels preus de cost i de vendes.
3.2. Les operacions de compres i vendes.
3.3. La periodificació d'existències.
3.4. El concepte de consum.

4. Tractament comptable de l'IVA.
4.1. L'IVA com a impost sobre el consum final.
4.2. Definició de l'IVA.
4.3. Meritament de l'IVA.
4.4. Comptabilització de l'IVA.

5. Amortitzacions.
5.1. Concepte i necessitat de l'amortització.
5.2. Comptabilització de les amortitzacions.
5.3. Regulació Fiscal de les amortitzacions.

Per qualsevol dubte pot contactar amb Silvia Muñoz a través del mail silvia@graduados-sociales.com.

Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

Francisco José Garcia Martín.
Director de l'Escola Pràctica Professional.

Para inscribirse en este curso, ha de clicar aquí.

--> /* */