ÁREA PRIVADA

CURS BONIFICAT PRESENCIAL "MESURES DE FLEXIBILITAT EN MATÈRIA DE RELACIONS LABORALS"- OCTUBRE 2021-

Barcelona a 27/10/2021

CURS PRESENCIAL

 

Estimats companys i companyes,

En el marc del sistema bonificat de formació contínua, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha organitzat un nou curs sobre MESURES DE FLEXIBILITAT EN MATÈRIA DE RELACIONS LABORALS. 

 

Dades del curs:
Durada:
 6 hores.
Dates: 26 i 27 d'octubre.
Horari:  15:15 a 18:15hrs. 
Lloc d'impartició: Seu Col.legial (C/Còrsega, 227-229, entlo).
Entrega de formularis d'inscripció: Fins Divendres 22 d'octubre.
Preu: 150€
Preu col.legiats i col.laboradors: 125€
El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundació Tripartita. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar  parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

Docent:

Sr. Gerard Lujan.
Membre del Cos d'Inspectors de Treball de Catalunya, demarcació de Barcelona. Grau en Dret.

Programa del curs:

 

OBJECTIU GENERAL 

Anàlisi de les principals mesures de flexibilitat en matèria de relacions laborals, delimitant les facultats empresarials en la seva determinació, els límits legals a tals mesures, els drets dels treballadors i la obligatorietat o conveniència de negociar amb els representants legals dels treballadors.

Estudi de pronunciaments jurisprudencials en matèria i comparació amb casos habituals, amb la finalitat d'evitar errors o extra-limitacions en la concreció d'aquestes mesures.

  
CONTINGUTS

1.- Treball a distància. Definició, límits i reversibilitat. Obligació de registrar la jornada, drets i deures dels treballadors. Compensació de complements salarials i prevenció de riscos laborals.
Augment de la flexibilitat en la prestació de serveis. Control empresarial de la productivitat i sancions disciplinàries. El paper dels representants legals dels treballadors. Contingències a evitar.

2.- Mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral. Dret a l'adaptació de la jornada, ordenació del temps de treball i forma de prestació. Conveniència de negociació prèvia amb la RLT. Primers pronunciaments judicials. Regulació durant el COVID-19 i Plan MECUIDA. Altres mesures de conciliació i marge de decisió de l'empresa en la negociació.

3.- Registre de jornada. Obligació i conseqüències de l'incompliment. Heterodòxia en la forma de registre i conveniència de negociació amb la part social. Falta de col·laboració per part dels treballadors. Sectors específics i excepcions.

4.- Jornada, horaris i distribució irregular. Marc legal, límits i conjugació del descans setmanal, entre jornades i hores extraordinàries. Distribució irregular de la jornada. Possibilitat de modificacions horàries mitjaçant la compensació d'hores extraordinàries. Marge per a la negociació en conveni col·lectiu d'empresa. Lus variandi empresarial i pràctiques de flexibilitat vàlides. Paper dels representants dels treballadors.

5.- Dret a la desconnexió digital. Regulació anterior i modificacions legislatives. Dret a la intimitat i a la dignitat del treballador. Protocol de desconnexió. Importància en el tele-treball.
Infraccions administratives. Riscos psico-socials.

  

 L’import del curs es carregarà a l’inici d’aquest en el número de compte del col.legiat. En el cas que s'anul·lés la plaça en les 48 hores anteriors a l'inici del curs, es carregarà el 50% de l'import.

Per qualsevol dubte pot contactar amb Silvia Muñoz a través del mail silvia@graduados-sociales.com.

Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

Francisco José Garcia Martin.
Director de l'Escola Pràctica Professional.

Para inscribirse en este curso, ha de clicar aquí.

--> /* */