ÁREA PRIVADA

CURS BONIFICAT AULA VIRTUAL "MONOGRÀFIC CONTRACTES FIXOS DISCONTINUS I TEMPORALS; NORMATIVA I JURISPRUDÈNCIA"- DESEMBRE 2021-

Barcelona a 07/12/2021

AULA VIRTUAL

  

 

Estimats companys i companyes,

En el marc del sistema bonificat de formació contínua, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha organitzat un nou curs sobre MONOGRÀFIC CONTRACTES FIXOS DISCONTINUS I TEMPORALS; NORMATIVA I JURISPRUDÈNCIA. 

  

Dades del curs:
Durada:
 6 hores.
Dates: 13 i 16 de desembre de 2021.
Horari: 16 a 19hrs. 
Aula Virtual. Funcionament: Cada alumne rebrà el dia anterior a l'inici del curs, un mail amb les claus d'accés i el link de la plataforma virtual. Dins de la plataforma accedireu a les sessions de videoconferència programades, que es realitzaran els dies indicats de forma sincrona. També tindreu disponible el material didàctic del curs per poder-vos-ho descarregar.
Entrega de formularis d'inscripció: Fins divendres 3 de desembre.
Preu: 170€
Preu col.legiats i col.laboradors: 120 €
El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundació Tripartita. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar  parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

Docent:

Sr. Jorge Pérez.

Membre del Cos de Sotsinspectors d'Ocupació i Seguretat Social. Professor de Dret del Treball i de la Seguretat Social Universitat Autònoma de Barcelona. Doctor en Dret.

Programa del curs:

 

OBJECTIU GENERAL 

El contracte de treball fix discontinu és una modalitat que permet adaptar les necessitats de contractació de les empreses a circunstàncies cícliques de caràcter regular, però en la pràctica s'aprecia una infrautilització de la mateixa en favor d'un excés de contractació temporal de durada determinada. Un precís coneixement de les característiques d'aquesta mena de contractació indefinida possibilita una adequada utilització de la mateixa i un correcte desenvolupament de les relacions laborals sobre les quals es projecta.

  
CONTINGUTS

1. La contractació laboral indefinida i la contractació laboral temporal.

2. Els contractes fixos discontinus i fixos periòdics.

3. Peculiaritats en el desenvolupament de l'activitat dels treballadors fixos discontinus. La crida.

4. Peculiaritats en matèria de Seguretat Social dels treballadors fixos discontinus.

5. Els contractes de durada determinada i el frau de llei.

6. El contracte de treball al temps parcial.

7. Criteris administratius i jurisprudència.

 L’import del curs es carregarà a l’inici d’aquest en el número de compte del col.legiat. En el cas que s'anul·lés la plaça en les 48 hores anteriors a l'inici del curs, es carregarà el 50% de l'import.

Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

Francisco José Garcia Martin.
Director de l'Escola Pràctica Professional.

Para inscribirse en este curso, ha de clicar aquí.

--> /* */