ÀREA PRIVADA

CURS BONIFICAT PRESENCIAL GIRONA:"EL PODER DISCIPLINARI DE L'EMPRESARI. ACOMIADAMENTS I SANCIONS"- OCTUBRE 2018-

Barcelona a 05/06/2020

Estimats companys i companyes,

En el marc del sistema bonificat de formació contínua, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha organitzat un nou curs sobre EL PODER DISCIPLINARI DE L'EMPRESARI. ACOMIADAMENTS I SANCIONS.

Dades del curs:
Durada:
 6 hores.
Dates: 25 d'octubre de 2018.
Horari:  9 a 15hrs. 
Lloc d'impartició: Delegació Girona (C/Tomas Mieres, 5  1-1 A 17005 Girona).
Entrega de formularis d'inscripció: Fins dijous 18 d'octubre.
Preu: 150€
Preu col.legiats i col.laboradors: 125€
El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundació Tripartita. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar  parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

Docent:

Sr. David Martínez.
Graduat Social. Assessor d'empreses i consultor.

 

Programa del curs:

 

OBJECTIU GENERAL 

El curs pretén analitzar els diferents passos a seguir per donar compliment al Règim Sancionador previst en el nostre ordenament jurídic, coneixent de forma pràctica i amb exemples tots els conceptes bàsics necessaris, amb el anàlisi jurisprudencial de la qualificació de les diferents modalitats d'acomiadament.

  
CONTINGUTS

1. El poder disciplinari de l'empresari.
1.1 Límits al poder disciplinari de l'empresari.
1.2 Faltes i prescripció de faltes.
1.3 El procediment sancionador.
2. L'acomiadament per causes disciplinàries.
2.1 Concepte i termini.
2.2 Causes de l'acomiadament disciplinari.
2.3 Forma de l'acomiadament disciplinari.
2.4 Efectes de l'acomiadament.
2.5 Modificacions introduïdes per la Llei 3/2012.
2.6 Reclamació contra l'acomiadament.
- Via administrativa.
- Via judicial.
2.7 La qualificació de l'acomiadament.
3. Comentaris a Sentències d'acomiadament per faltes d'assistència o puntualitat al treball.
4. Comentaris a Sentències d'acomiadament per indisciplina o desobediència en el treball.
5. Comentaris a Sentències d'acomiadament per ofenses verbals o físiques.
6. Comentaris a Sentències d'acomiadament per transgressió de la bona fe contractual.
7. Comentaris a Sentències d'acomiadament per disminució del rendiment.
8. Comentaris a Sentències d'acomiadament per embriaguesa i toxicomania.

 

L’import del curs es carregarà a l’inici d’aquest en el número de compte del col.legiat. En el cas que s'anul·lés la plaça en les 48 hores anteriors a l'inici del curs, es carregarà el 50% de l'import.

Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

Santiago Gutierrez.
Delegat Girona.

Per tal d'inscriure's en aquest curs, heu de clicar aquí.

--> /* */