ÀREA PRIVADA

CURS BONIFICAT PRESENCIAL "INSTRUMENTS LEGALS DE FLEXIBILITAT DEL TEMPS DE TREBALL I DISTRIBUCIÓ IRREGULAR DE LA JORNADA"- FEBRER 2019-

Barcelona a 26/08/2019

Estimats companys i companyes,

En el marc del sistema bonificat de formació contínua, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha organitzat un nou curs sobre INSTRUMENTS LEGALS DE FLEXIBILITAT DEL TEMPS DE TREBALL I DISTRIBUCIÓ IRREGULAR DE LA JORNADA. 

 

Dades del curs:
Durada:
 8 hores.
Dates: 18 i 21 de febrer de 2019.
Horari:  9:30 a 13:30hrs. 
Lloc d'impartició: Seu Col.legial (C/Còrsega, 227-229, entlo).
Entrega de formularis d'inscripció: Fins Dijous 14 de febrer.
Preu: 150€
Preu col.legiats i col.laboradors: 125 €
El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundació Tripartita. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar  parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

Docent:

Sr. Miquel Falguera.
Magistrat de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.

 

Programa del curs:

 

OBJECTIU GENERAL 

El curs pretén analitzar d'una forma pràctica les diferents mesures de flexibilitat del temps de treball i la distribució irregular de la jornada, basat en criteris doctrinals dels diferents tribunals.

  
CONTINGUTS

1. El canvi en la forma de produir i les modificacions en la conformació dels interessos de les persones assalariades. La deficient resposta del legislador.

2. El marc normatiu regulador del temps de treball: la importància de les normes internacionals, les previsions constitucionals, el desenvolupament legal i reglamentari i el paper del conveni col·lectiu en la matèria.

3. La indeterminació de què escau entendre per temps de treball: temps de treball, de presència i temps de disponibilitat. Marc jurídic i jurisprudència espanyola i comunitària. Efectes sobre el preu de les hores extraordinàries.

4. El còmput del temps de treball: temps d'"entrepà", desplaçaments i altres situacions similars. Especial referència als permisos i als dies de lliure disposició en la doctrina del TS.

5. Jornada, horari i calendari laboral; conceptes.

6. Les modificacions en el temps de treball: mecanismes de canvi del calendari i de l'horari. Límits i supòsits de modificació substancial de les condicions de treball.

7. Descans diari i descans setmanal: la problemàtica sobre la coincidència d'ambdues situacions en la doctrina del TS.

8. Instruments legals de flexibilitat en el temps de treball: criteris generals.

9. Distribució irregular de la jornada: marc jurídic aplicable i límits. Règim jurídic aplicable i criteris judicials.

10. La flexibilitat en la durada de la jornada màxima diària: marc legal i límits.

11. La flexibilitat en el descans setmanal; regulació legal espanyola i comunitària. Problemes d'aplicació.

12. La flexibilitat en la durada màxima de la jornada: problemes aplicatius. Succinta referència al règim aplicable a les hores extraordinàries. Les bosses d'hores i el seu marc jurídic. 
 

 L’import del curs es carregarà a l’inici d’aquest en el número de compte del col.legiat. En el cas que s'anul·lés la plaça en les 48 hores anteriors a l'inici del curs, es carregarà el 50% de l'import.

Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

Francisco José Garcia Martin.
Director de l'Escola Pràctica Professional.

Per tal d'inscriure's en aquest curs, heu de clicar aquí.

Aquesta web utilitza cookies, tant pròpies com de tercers, per recopilar informació estadística sobre la seva navegació. Més Informació
POLÍTICA DE COOKIES