ÀREA PRIVADA

JORNADA
Actualització normativa de Seguretat Social 2019:
Reial Decret-Llei 6/2019, 1 de març

Barcelona a 05/06/2020

Benvolguts companys i companyes,  

Amb el propòsit d’apropar les novetats més rellevants de l’àmbit laboral, el Col·legi, amb la col·laboració de MC MUTUAL, ha organitzat per al proper dia 20 de març a la tarda, una jornada sobre el RD-Llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball i l’ocupació.

S’analitzaran les modificacions que introdueix el decret llei en matèria de Seguretat Social i de l’àmbit sociolaboral: modificacions en prestacions a la Seguretat Social, noves prestacions i noves obligacions empresarials en matèria d’igualtat. Així mateix, es revisarà la nova regulació del registre de la jornada, el subsidi a les persones majors de 52 anys i les bonificacions en la contractació.

La ponència anirà a càrrec de l'inspector de Treball i Seguretat Social, Antonio Benavides Vico.

La inscripció a aquesta jornada heu de realitzar-la, com és habitual, a la Secretaria col·legial mitjançant el mail: recepcion@graduados-sociales.com o bé trucant tel. 933 633 380.

Cal recordar-vos que també podreu seguir la sessió per videoconferència en temps real des del vostre suport informàtic. Només és necessari que seleccioneu en el menú de la web col·legial Conferències en directe i introduïu usuari i contrasenya habitual. Per a veure la videoconferència en directe, NO és necessària la inscripció.

Rebeu una cordial salutació.


Carlos Berruezo

President


DIA:
 Dimecres 20 de març de 2019

INICI: 16.00h fins les 18.30h 

LlOC: Seu col·legial Barcelona (Còrsega 227-229. 08036 Barcelona).

--> /* */