ÀREA PRIVADA

CURS BONIFICAT PRESENCIAL GIRONA "CARTA D'ACOMIADAMENT: FORMALITATS, CLAUS I EFECTES JURÍDICS"- MAIG 2019-

Barcelona a 05/07/2020

Estimats companys i companyes,

En el marc del sistema bonificat de formació contínua, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha organitzat un nou curs sobre CARTA D'ACOMIADAMENT: FORMALITATS, CLAUS I EFECTES JURÍDICS. 

 

Dades del curs:
Durada:
 5 hores.
Dates: 24 de maig de 2019.
Horari:  9:15 a 14:15hrs. 
Lloc d'impartició: Delegació Girona (Tomàs Mieres, 5-1. 1-1. 17005 Girona).
Entrega de formularis d'inscripció: Fins Divendres 17 de maig.
Preu: 115 €
Preu col.legiats i col.laboradors: 95 €
El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundació Tripartita. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar  parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

Docent:

Sr. Jaume González.
Magistrat del Jutjat Social 30 de Barcelona. Professor associat de la UAB. Doctor en Dret.

Programa del curs:

 

OBJECTIU GENERAL 

El curs té com a objectiu aprofundir en el coneixement teòric i pràctic de les formalitats que regeixen la carta d'acomiadament. Aquestes exigències formals varien en funció del tipus d'acomiadament que es porti a terme per part de l'empresa. Es farà repàs dels aspectes formals que han d'acompanyar les comunicacions escrites de les diferents modalitats d'extinció de contracte (per motius disciplinaris, per causes objectives o per acomiadament col·lectiu). S'estudiaran els continguts de la carta, la seva notificació a l'interessat i als representants legals, la posta a disposició de la indemnització, etc. Igualment es repassarà la jurisprudència actual existent sobre aquestes qüestions formals. Finalment, es treballaran casos pràctics amb models de cartes d'acomiadament.

  
CONTINGUTS

1.- L'acomiadament disciplinari (Arts. 54 a 56 ET i 103 1 113 LRJS).
1.1.- Concepte i causes de l'acomidament disciplinari.
1.2.- Formalitats de l'acomiadament disciplinari.
- Continguts de la carta.
- Notificació a l'interessat i als representants legals.
- Posta a diposició de la indemnització.
- Efectes jurídics.

2.- L'extinció de contracte per causes objectives (Arts. 52 a 53 ET i 120 a 123 LRJS).
2.1.- Concepte i causes de l'extinció de contracte per causes objectives.
2.2.- Formalitats de l'extinció de contracte per causes objectives.
- Continguts de la carta.
- Notificació a l'interessat i als representants legals.
- Posta a disposició de la indemnització.
- Efectes jurídics.

3.- L'acomiadament col·lectiu (Art. 51 ET i 124 LRJS).
3.1.- Concepte i causes de l'acomiadament col·lectiu.
3.2.- Tramitació i efectes de l'acomiadament col·lectiu.

4.- Darrera jurisprudència sobre formalitats en l'acomiadament.

5.- Casos pràctics.

 

 L’import del curs es carregarà a l’inici d’aquest en el número de compte del col.legiat. En el cas que s'anul·lés la plaça en les 48 hores anteriors a l'inici del curs, es carregarà el 50% de l'import.

Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

Santiago Gutiérrez
Delegat Girona

Per tal d'inscriure's en aquest curs, heu de clicar aquí.

--> /* */