ÀREA PRIVADA

CURS SUBVENCIONAT LLEIDA: "NÒMINES I SEGURETAT SOCIAL II"- MAIG 2019-

Barcelona a 05/07/2020

 A través del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha tingut accés a nou curs subvencionat per als nostres col·legiats.  

 

Dades del curs: 
Durada: 
30h. 
Dates:  Del 27 de maig al 12 de juny. (Dies 27 i 29 de maig, 3, 5, 10 i 12 de juny de 2019).
Horari: 9 a 14hrs.
Lloc d'impartició: Delegació Lleida(Gran Passeig de Ronda, 164 Pral. 2. 25008 Lleida).
Entrega de formularis d'inscripció: Fins dimarts 21 de maig.
Preu: 0€.  
Poden accedir a aquets curs treballadors adscrits al Règim General i Autònoms.
Curs amb places limitades!!

Docent:
Sr. David Martínez.
 
Graduat Social. Assessor d'empreses i consultor.  

 


CURS SUBVENCIONAT.  

DESCRIPCIÓ

Ser capaç de confeccionar contractes, nòmines i seguretat social, així com de gestionar els aspectes legals més rellevants.

Desenvolupar l'activitat laboral en l'àmbit de la gestió administrativa.

Dominar la confecció de tramitar nòmines.

  

CONTINGUTS

1. Gestió laboral.
1.1. La gestió laboral què és?
1.2. Parts essencials de la gestió laboral.

2. Règim general de la seguretat social.
2.1. Què és el règim general de la seguretat social?
2.2. Característiques del Règim general de la seguretat social.
2.3. Exclusions del règim general.

3. Inscripció de l'empresa en la seguretat social. Mútues patronals. Llibres obligatoris.
3.1. Inscripció de les empreses a la seguretat social passos a seguir.
3.2. Les mútues patronals, característiques i funcions.
3.3. Els compliments de les empreses, els llibres.

4. El règim especial dels treballadors autònoms.
4.1. Què és el règim general d'autònoms.
4.2. Cotitzacions al règim d'autònoms.
4.3. Estatut dels autònoms: característiques en quant a les prestacions.

5. Llibres obligatoris.
5.1. El compliment de la norma en quant els llibres.

6. El calendari laboral.
6.1. Què és el calendari laboral.
6.2. Especificacions i característiques del calendari laboral.

7. La contractació de treballadors.
7.1. Tipus de contractes.
7.2. Contractes de durada indefinida.
7.3. Contractes de temps determinat.
7.4. Contractes formatius.
7.5. Contractes a temps parcial.
7.6. Altres modalitats contractuals.

8. Enquadrament i afiliació a la seguretat social, altes i baixes.
8.1. Mecanisme d'altes, gestió i documentació.
8.2. Les baixes i els seus motius.

9. Suspensió i extinció de la relació contractual. Acomiadaments.
9.1. Suspensió característiques i efectes.
9.2. Causes i tipus de suspensió.
9.3. L'extinció de la relació laboral: definició de criteris.
9.4. Classificació.
9.5. Tipus i efectes.
9.6. Liquidació i quitança.

10. L'expedient del treballador.
10.1. Què és l'expedient del treballador en la gestió de nòmines i seguretat social.
10.2. Informació i documentació que ha de contenir un expedient.

11. Contractes bonificats.
11.1. Tipologia de contractes bonificats.
11.2. Les bonificacions.

12. Tramitació.
12.1. Organismes per la tramitació dels conceptes salarials.
12.2. Terminis de tramitació i característiques.

13. El salari i la seva composició: salari base, plus, complements, hores extres.
13.1. El salari base, definició i característiques.
13.2. Els plusos, tipologia.
13.3. Els complements definició i classificació.
13.4. Les hores extres.

14. Elements de la cotització a la seguretat social: normativa reguladora, bases de cotització, tipus de cotització.
14.1. Elements bàsics de la cotització.
14.2. Què és la base de cotització i com es calcula.
14.3. Tipologia de cotitzacions.

15. Liquidacions.
15.1. L'extinció de la relació laboral: definició de criteris.
15.2. Classificació.
15.3. Tipus i efectes.
15.4. Liquidació i quitança.

16. Aplicacions informàtiques per a la gestió de personal.
16.1. Exemples de programes de gestió de nòmines i seguretat social.

 

Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

Montserrat Cerqueda.
Delegada Lleida

Per tal d'inscriure's en aquest curs, heu de clicar aquí.

--> /* */