ÀREA PRIVADA

CURS BONIFICAT PRESENCIAL "ASPECTES PRÀCTICS DE COTITZACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL"- SETEMBRE 2019-

Barcelona a 22/02/2020

Estimats companys i companyes,

En el marc del sistema bonificat de formació contínua, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha organitzat un nou curs sobre ASPECTES PRÀCTICS DE COTITZACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL. 

 

Dades del curs:
Durada:
 8 hores.
Dates: 10 i 13 de setembre de 2019.
Horari:  9:30 a 13:30hrs.
Lloc d'impartició: Seu Col.legial (C/Còrsega, 227-229, entlo).
Entrega de formularis d'inscripció: Fins Dimarts 3 de setembre.
Preu: 150 €
Preu col.legiats i col.laboradors: 125 €
El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundació Tripartita. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar  parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

Docent:

Sr. Antonio Benavides
Membre del Cos Superior d'Inspectors de Treball i Seguretat Social. Professor de la Universitat Ramón Llull. Membre del Tribunal Laboral de Catalunya. Llicenciat en Dret i Diplomat en Graduat Social.

Programa del curs:

 

OBJECTIU GENERAL 

El curs pretén analitzar des d'un plantejament pràctic, els diferents aspectes relacionats amb la cotització a la Seguretat Social, la determinació de les bases de cotització, les percepcions computables i no computables, la valoració dels salaris en espècie i bonificacions entre altres supòsits que tenen repercussió en l'àmbit de la gestió de l'empresa.

  
CONTINGUTS

1.- Percepcions computables i no computables.

2.- Valoració retribucions en espècie.

3.- Règim jurídic de les dietes i despeses de locomoció.

4.- Indemnitzacions exemptes.

5.- Prestacions seguretat social i les seves millores.

6.- Despeses estudis.

7.- Prima i percepcions de meritació superior al mes o sense meritació.

8.- Liquidacions complementàries.

9.- Cotització ATEP. Tipos quadre I i quadre II. Problemàtica.

10.- Cotització en Sistema Especial d'Empleats de Llar. Efectes pràctics en relació a les hores i salari global.

 

 L’import del curs es carregarà a l’inici d’aquest en el número de compte del col.legiat. En el cas que s'anul·lés la plaça en les 48 hores anteriors a l'inici del curs, es carregarà el 50% de l'import.

Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

Francisco José Garcia Martin.
Director de l'Escola Pràctica Professional.

Per tal d'inscriure's en aquest curs, heu de clicar aquí.

--> /* */