ÀREA PRIVADA

CURS SUBVENCIONAT. AULA VIRTUAL: "IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES - IRPF" - OCTUBRE 2020-

Barcelona a 01/12/2020

 A través del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha tingut accés a nou curs subvencionat per als nostres col·legiats.  

 

Dades del curs: 
Durada: 
20hrs (15h de sessions en videoconferència i 5h de treball individual).
Dates:  Del 15 al 30 d'octubre (Dies 15, 20, 22, 27 i 30 d'octubre).
Horari: 9 a 12hrs.
Aula Virtual. Funcionament: Cada alumne rebrà el dia anterior a l'inici del curs, un mail amb les claus d'accés i el link de la plataforma virtual. Dins de la plataforma accedireu a les sessions de videoconferència programades, que es realitzaran els dies indicats de forma sincrona. També tindreu disponible el material didàctic del curs per poder-vos-ho descarregar.
Entrega de formularis d'inscripció: Fins divendres 9 d'octubre.
Preu: 0€.  
Poden accedir a aquets curs treballadors adscrits al Règim General i Autònoms.
Curs amb places limitades!!

Docent:
Sr. Amadeu Ibarz.
 
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials, per la Universitat de Barcelona. Administrador Concursal.

 


CURS SUBVENCIONAT.  

DESCRIPCIÓ

Conèixer l'impost sobre la renda de les persones físiques i les obligacions de l'empresa en relació amb l'impost.

  

CONTINGUTS

1. Fet imposable: àmbit material, subjectiu i temporal. La determinació de la base i liquidable.

2. Rendiements del treball.

3. Rendiments d'activitats econòmiques.

4. Rendiments del capital i imputacions de rendes immobiliàries.

5. Guanys i pèrdues patrimonials.

6. Habitatge habitual.

7. Liquidacio de l'impost, base imposable, tarifa, deduccions, tributació conjunta i gestió de l'IRPF.

 

Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

Francisco José García Martín
Director de l'Escola Pràctica Professional.

Per tal d'inscriure's en aquest curs, heu de clicar aquí.

--> /* */