ÀREA PRIVADA

CURS BONIFICAT AULA VIRTUAL "TRACTAMENT FISCAL DEL COMERÇ ON LINE EN INTERNET"- NOVEMBRE 2020-

Barcelona a 01/12/2020

AULA VIRTUAL

 

 

Estimats companys i companyes,

En el marc del sistema bonificat de formació contínua, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha organitzat un nou curs sobre TRACTAMENT FISCAL DEL COMERÇ ON LINE EN INTERNET.

  **IMPORTANT:  Les empreses que bonifiquin i encomanin l'organització de la formació a la nostra entitat , han de complir amb el requisit establert en l'article 2 de la Resolució de 15 d'Abril de 2020 del Servei Públic d'Ocupació Estatal  per a poder participar en  programes formatius en la modalitat d'Aula Virtual i  i ser beneficiàries del crèdit de formació amb els mateixos mòduls econòmics que la formació presencial. Per a empreses participants, es requereix  el manteniment, almenys, de la plantilla mitjana dels últims 6 mesos anteriors a la declaració de l'estat d'alarma (període de setembre de 2019 a febrer de 2020), durant el període d'execució de les accions formatives sobre les quals s'hagi aplicat les mesures d'utilització de l'aula virtual en formació presencial. Es  considerarà com a període d'execució el transcorregut des del moment d'inici de l'aplicació de les mesures fins que finalitzi l'última acció formativa a la que s'apliquen. A aquest efecte es computaran com a plantilla les persones treballadores que hagin estat afectades per expedients temporals de regulació d'ocupació ( ERTO) .Quan no és compleixin les condicions establertes per la normativa, és minorarà la bonificació aplicada.

 

Dades del curs:
Durada:
 6 hores.
Dates: 10 i 12 de novembre de 2020.
Horari: 9 a 12h.  
Aula Virtual. Funcionament: Cada alumne rebrà el dia anterior a l'inici del curs, un mail amb les claus d'accés i el link de la plataforma virtual. Dins de la plataforma accedireu a les sessions de videoconferència programades, que es realitzaran els dies indicats de forma sincrona. També tindreu disponible el material didàctic del curs per poder-vos-ho descarregar.
Entrega de formularis d'inscripció: Fins dijous 5 de novembre.
Preu: 170€
Preu col.legiats i col.laboradors: 120 €
El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundació Tripartita. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar  parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

Docent:

Sra. Margarida Crous.
Llicenciada en Ciències Econòmiques, Professora IQS Universitat Ramon Llull.

Programa del curs:

 

OBJECTIU GENERAL 

El curs pretén analitzar el marc legal dels serveis prestats per la via electrònica en l'àmbit fiscal coneixent els impostos que han de gravar el comerç electrònic així com les seves obligacions formals.

  
CONTINGUTS

1.- Introducció.

2.- El comerç electrònic a internet: marc legal.

3.- Fiscalitat del comerç electrònic. IVA i altres impostos indirectes.

4.- Comerç electrònic i imposició directa.

5.- Obligacions i responsabilitats en relació al comerç electrònic i operacions amb paradisos fiscals i o blanqueig de diners.

6.- Anàlisi del ANTEPROYECTO DE LEY, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 37/1992, DE 28 DE DICIEMBRE DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO, POR LA QUE SE TRANSPONEN LA DIRECTIVA (UE) 2017/2455 DEL CONSEJO, DE 5 DE DICIEMBRE Respecte a la regularització del comerç electrònic i estableix les normes de tributació des les entregues de bens i prestacions de serveis que, generalment contractats per internet i altres mitjans electrònics per consumidors finals comunitaris.

 

Funcionament Aula Virtual, cada alumne rebrà el dia anterior a l'inici del curs un mail amb un link per poder entrar a la formació. A la plataforma pudeu descarregar el material didàctic del curs.
 

 L’import del curs es carregarà a l’inici d’aquest en el número de compte del col.legiat. En el cas que s'anul·lés la plaça en les 48 hores anteriors a l'inici del curs, es carregarà el 50% de l'import.

Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

Francisco José Garcia Martin.
Director de l'Escola Pràctica Professional.

Per tal d'inscriure's en aquest curs, heu de clicar aquí.

--> /* */