ÀREA PRIVADA

CURS BONIFICAT AULA VIRTUAL "IRPF: RECICLATGE ASPECTES MÉS RELLEVANTS RELACIONATS AMB L'IMPOST"- NOVEMBRE 2020-

Barcelona a 01/12/2020

AULA VIRTUAL

 

 

Estimats companys i companyes,

En el marc del sistema bonificat de formació contínua, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha organitzat un nou curs sobre ASPECTES FISCALS DE TREBALLADORS DESPLAÇATS; EXPATRIATS I IMPATRIATS.

  **IMPORTANT:  Les empreses que bonifiquin i encomanin l'organització de la formació a la nostra entitat , han de complir amb el requisit establert en l'article 2 de la Resolució de 15 d'Abril de 2020 del Servei Públic d'Ocupació Estatal  per a poder participar en  programes formatius en la modalitat d'Aula Virtual i  i ser beneficiàries del crèdit de formació amb els mateixos mòduls econòmics que la formació presencial. Per a empreses participants, es requereix  el manteniment, almenys, de la plantilla mitjana dels últims 6 mesos anteriors a la declaració de l'estat d'alarma (període de setembre de 2019 a febrer de 2020), durant el període d'execució de les accions formatives sobre les quals s'hagi aplicat les mesures d'utilització de l'aula virtual en formació presencial. Es  considerarà com a període d'execució el transcorregut des del moment d'inici de l'aplicació de les mesures fins que finalitzi l'última acció formativa a la que s'apliquen. A aquest efecte es computaran com a plantilla les persones treballadores que hagin estat afectades per expedients temporals de regulació d'ocupació ( ERTO) .Quan no és compleixin les condicions establertes per la normativa, és minorarà la bonificació aplicada.

 

Dades del curs:
Durada:
 6 hores.
Dates: 26 i 27 d'octubre de 2020.
Horari: 15:30 a 18:30hrs.  
Aula Virtual. Funcionament: Cada alumne rebrà el dia anterior a l'inici del curs, un mail amb les claus d'accés i el link de la plataforma virtual. Dins de la plataforma accedireu a les sessions de videoconferència programades, que es realitzaran els dies indicats de forma sincrona. També tindreu disponible el material didàctic del curs per poder-vos-ho descarregar.
Entrega de formularis d'inscripció: Fins dimecres 21 d'octubre.
Preu: 170€
Preu col.legiats i col.laboradors: 120 €
El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundació Tripartita. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar  parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

Docent:

Sr. Carlos Rodrigo Calderón.
Llicenciat en Dret i Administració i direcció d'empreses. Inspector d'Hisenda de l'Estat.

Programa del curs:

 

OBJECTIU GENERAL 

La globalització ha comportat un increment del desplaçament dels treballadors, fet del qual es desprèn diverses conseqüències fiscals. Els objectius del present curs són:
-Adquirir coneixements del règim jurídic actual de la residència fiscal de les persones físiques, analitzant la normativa interna, els convenis de doble imposició internacional i la doctrina i jurisprudència més actual.
-Conèixer la fiscalitat de les rendes obtingudes pels treballadors dependents.
-Analitzar els beneficis fiscals aplicables als treballadors desplaçats (règim de impatriats i règim d'expatriats).

  
CONTINGUTS

I.-Règim jurídic de la residència fiscal de les persones físiques.
-Anàlisi de la normativa interna.
-Supòsits de conflicte de doble residència fiscal. Diriments convenis doble imposició internacional.

II.-Règim jurídic de la fiscalitat dels treballadors desplaçats.
-Anàlisi de la tributació, tant interna com internacional, de les rendes afectades per la mobilitat internacional.

III.-Règim especial dels treballadors desplaçats a territori espanyol. Impatriats.
-Estudis dels pressupostos de fet per a acollir-se al règim especial.
-Aspectes gestors i declaratives.

IV.-Exempcions aplicables a treballadors desplaçats a l'estranger. Expatriats.

 

Funcionament Aula Virtual, cada alumne rebrà el dia anterior a l'inici del curs un mail amb un link per poder entrar a la formació. A la plataforma pudeu descarregar el material didàctic del curs.
 

 L’import del curs es carregarà a l’inici d’aquest en el número de compte del col.legiat. En el cas que s'anul·lés la plaça en les 48 hores anteriors a l'inici del curs, es carregarà el 50% de l'import.

Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

Francisco José Garcia Martin.
Director de l'Escola Pràctica Professional.

Per tal d'inscriure's en aquest curs, heu de clicar aquí.

--> /* */