ÀREA PRIVADA

CURS BONIFICAT AULA VIRTUAL "NOVA REFORMA PLA GENERAL DE COMPTABILITAT"- ABRIL 2021-

Barcelona a 14/05/2021

AULA VIRTUAL

 

 

 

Estimats companys i companyes,

En el marc del sistema bonificat de formació contínua, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha organitzat un nou curs sobre NOVA REFORMA PLA GENERAL DE COMPTABILITAT. 

  

Dades del curs:
Durada:
 4 hores.
Dates: 27 d'abril de 2021.
Horari: 9:30 a 13:30hrs. 
Aula Virtual. Funcionament: Cada alumne rebrà el dia anterior a l'inici del curs, un mail amb les claus d'accés i el link de la plataforma virtual. Dins de la plataforma accedireu a les sessions de videoconferència programades, que es realitzaran els dies indicats de forma sincrona. També tindreu disponible el material didàctic del curs per poder-vos-ho descarregar.
Entrega de formularis d'inscripció: Fins dimecres 21 d'abril.
Preu: 100€
Preu col.legiats i col.laboradors: 65 €
El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundació Tripartita. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar  parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

Docent:

Sra. Margarida Crous.

Llicenciada en Ciències Econòmiques. Professora IQS Universitat Ramon Llull.

Programa del curs:

 

OBJECTIU GENERAL 

El curs pretén analitzar la reforma del Pla General de Comptabilitat, regulat pel RD 1/2021 de 12 de Gener publicat en el BOE el 30-01-2021, pel qual es modifica el Pla General de Comptabilitat, el PGC de PIMES, les normes per a la formulació dels comptes anuals consolidats així com l'adaptació del PGC a les entitats sense ànim de lucre i que són aplicables a partir d'aquest exercici 2021.

  
CONTINGUTS

1. Pla General Comptable de 2021: perquè del canvi.

2. Reial decret 1/2021, de 12 de gener (BOE 30-01-2021), pel qual es modifica el Pla General de Comptabilitat aprovat pel Reial decret 1514/2007, de 16 de novembre.

3. Novetats financeres en el Pla General Comptable de 2021.

4. Classificació i Valoració d'Instruments Financers en el Pla General Comptable.

5. Risc creditici i pèrdues per deterioració de valor.

6. Existències a Valor Raonable.

7. Norma de registre i valoració.

8. Efectes en la Memòria de comptes anuals.
 

 L’import del curs es carregarà a l’inici d’aquest en el número de compte del col.legiat. En el cas que s'anul·lés la plaça en les 48 hores anteriors a l'inici del curs, es carregarà el 50% de l'import.

Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

Francisco José Garcia Martin.
Director de l'Escola Pràctica Professional.

Per tal d'inscriure's en aquest curs, heu de clicar aquí.

--> /* */