ÀREA PRIVADA

CURS BONIFICAT AULA VIRTUAL "TRAMITACIÓ TGSS: ERTO I EXONERACIÓ DE QUOTES, ASPECTES A TENIR EN COMPTE"- ABRIL 2021-

Barcelona a 14/05/2021

AULA VIRTUAL

 

Estimats companys i companyes,

En el marc del sistema bonificat de formació contínua, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha organitzat un nou curs sobre TRAMITACIÓ TGSS: ERTO I EXONERACIÓ DE QUOTES, ASPECTES A TENIR EN COMPTE.

  

Dades del curs:
Durada:
 8 hores.
Dates: 26 i 28 d'abril de 2021.
Horari: 9:30  a 13:30hrs. 
Aula Virtual. Funcionament: Cada alumne rebrà el dia anterior a l'inici del curs, un mail amb les claus d'accés i el link de la plataforma virtual. Dins de la plataforma accedireu a les sessions de videoconferència programades, que es realitzaran els dies indicats de forma sincrona. També tindreu disponible el material didàctic del curs per poder-vos-ho descarregar.
Entrega de formularis d'inscripció: Fins dimecres 21 d'abril.
Preu: 180€
Preu col.legiats i col.laboradors: 130 €
El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundació Tripartita. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar  parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

Docents:

Sra. Elena Sanz
Cap de negociat del Sistema Red de la Direcció Provincial de la TGSS de Barcelona.

Sr. Jesús Lajarín
Cap de Secció del Sistema Red de la Direcció Provincial de la TGSS de Barcelona.

Programa del curs:

 

OBJECTIU GENERAL 

L'Objectiu del curs és analitzar les principals novetats i aspectes a tenir en compte en les diferents tramitacions realitzades a la TGSS relacionades amb els ERTOS i l'exoneració de quotes amb l'anàlisi dels diferents aspectes necessaris per a la seva correcta tramitació amb la finalitat d'evitar possibles incidències, així com analitzar altres qüestions relacionades amb la TGSS.

  
CONTINGUTS

1.- ERTO i exoneració de quotes. Tràmits necessaris a nivell TGSS.

1.1.- Exoneració de quotes previ a l'aplicació del RD Llei 24/2020 de 27 de juny.

1.2.- Exoneració de quotes. RD Llei 24/2020 de 27 de juny.
1.2.1.- Empreses que segueixen en Força major total.
-Exoneració de quotes.
-Declaració Responsable.
-Identificació dels treballadors.
1.2.2.- Empreses en FM PARCIAL abans del 27/6/2020 o que, estant en FM TOTAL, passin  FM PARCIAL a partir del 01/07/2020.
- Exoneració de quotes.
- Declaració Responsable.
- Identificació dels treballadors.
1.2.3.- Empreses en FM TOTAL a partir de 1/7/2020 per restriccions per rebrots.
- Exoneració de quotes.
- Declaració Responsable.
- Identificació dels treballadors.
1.2.4.- Empreses en ETOP relacionat amb COVID abans del 27/6 o quan s'inicii després de ERTE COVID.
- Exoneració de quotes.
- Declaració Responsable.
- Identificació dels treballadors.

1.3.- Declaració Responsable.
- Necesitat comunicació TGSS per a l'exoneració de quotes.
- Qui, quan i altres consideracions.
- Modificació.
- Comprovació.

1.4.- Exempció RETA. RD 24/2020 de 27 de juny.

1.5.- Exoneració de quotes a partir del 31-01-2021.
- Exoneració que s'apliquen a treballadors activats i als treballadors que romanen en ERTO.
  -Empreses a les que es prorroga automàticament l'ERTO vigent basat art. 22 del RD Llei 8/2020.
  - Empreses que transitin des d'un ERTO de força  major a un de causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció.
  - Empreses que siguin titulars d'un ERTO bast art. 23 de l'RD LLei 8/2020 amb dret a exempcions i activitat classificada en CNAE previstos Annex.
  - Empreses a les que li prorrogui automàticament l'ERTO el negoci depengui indirectament i majoritàriament de les empreses dels punts anteriors.
  - Empreses qualificades com a dependents o integrats de la cadena de valor, transitin en el període de 01-02-2021 a 31-05-2021 des de ERTO per causes de força major o un per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció.
- Exoneració per als treballadors ERTO d'impediment.
- Exoneracions nous ERTOS de força major per limitació del desenvolupament normal de l'activitat.
- Limitacions i prohibicions per a empreses que s'acullen a el nou paquet d'exoneracions.

2.- Sistema Casia (Coordinacio i atenció suport integral a l'autoritzat RED).
- Com obrir un cas.
- Gestió dels casos.
- Com catalogar els casos.

3.- Gestió d'un Deute.
- Recepció d'aquesta.
- Modificar bases.
- Presentació d'informació i pagament.

4.- Accés a la informació de TGSS.
- On obtenir tota la informació.
- APP.
- Gestió de les dades de contacte.

5.- Solucionar errors SLD.
- Entendre la resposta de TGSS per a solucionar els errors.
- Accés a la informació del fitxer de bases i al Fitxer General d'Afiliació. 

 

 L’import del curs es carregarà a l’inici d’aquest en el número de compte del col.legiat. En el cas que s'anul·lés la plaça en les 48 hores anteriors a l'inici del curs, es carregarà el 50% de l'import.

Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

Francisco José Garcia Martin.
Director de l'Escola Pràctica Professional.

Per tal d'inscriure's en aquest curs, heu de clicar aquí.

--> /* */