ÀREA PRIVADA

CURS BONIFICAT AULA VIRTUAL "L'US DE LES NOVES TECNOLOGIES EN EL TREBALL; DRETS I ÀMBIT CONTRACTUAL. ESPECIAL ANÀLISI DEL TELETREBALL AL LLARG DE LA PANDÈMIA I EL EN RDL 28/2020"- MAIG 2021-

Barcelona a 24/06/2021

AULA VIRTUAL

 

Estimats companys i companyes,

En el marc del sistema bonificat de formació contínua, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha organitzat un nou curs sobre L'US DE LES NOVES TECNOLOGIES EN EL TREBALL; DRETS I ÀMBIT CONTRACTUAL. ESPECIAL ANÀLISI DEL TELETREBALL AL LLARG DE LA PANDÈMIA I EN EL RDL 28/2020.

  

Dades del curs:
Durada: 
8 hores.
Dates: 6 i 13 de maig de 2021.
Horari:  15:30 a 19:30hrs. 
Aula Virtual. Funcionament: Cada alumne rebrà el dia anterior a l'inici del curs, un mail amb les claus d'accés i el link de la plataforma virtual. Dins de la plataforma accedireu a les sessions de videoconferència programades, que es realitzaran els dies indicats de forma síncron. També tindreu disponible el material didàctic del curs per poder-vos-ho descarregar.
Entrega de formularis d'inscripció: Fins dilluns 3 de maig.
Preu: 180 €
Preu col.legiats i col.laboradors: 130€
El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundació Tripartita. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar  parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

Docent:

Sr. Miquel Falguera.
Magistrat de la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

 

Programa del curs:

 

OBJECTIU GENERAL 

El curs pretén analitzar l'ús de les noves tecnologies en el treball; (utilització del correu electrònic, equips de treball, vídeo vigilància, l'ús del telèfon mòbil personal/professional), jurisprudència i la validesa dels diferents mitjans de prova en l'àmbit tecnològic.

  
CONTINGUTS

1. INTRODUCCIÓ
1.1 Els canvis en les formes de treballar i les noves tecnologies (NT).
1.2 Un deficient marc normatiu.

2. LA PROBLEMÀTICA DE LAS NOVES TECNOLOGIES EN L'ÀMBIT CONTRACTUAL
2.1 En relació als límits del contracte de treball: l'economia de plataformes o "económica col·laborativa".
2.2 En relació a l'ús empresarial dels perfils del treballador en les xarxes socials en el moment de la selecció de personal.
2.3 En relació a less formes de treballar: el teletreball. La normativa COVID i el RDL 28/2020.
2.4 En relació a les competències organitzatives i capacitat de control dels empresaris a la feina: dret de comunicació vs. propietat dels mitjans de producció: doctrina TEDH, el TC i el TS.
2.5 En relació a l'activitat privada del treballador a Internet i les xarxes socials fora del temps de treball.

3. TREBALL, NOVES TECNOLOGIES I DRETS CONSTITUCIONALS
3.1 El dret a la informació (especialment sindicals) a través de noves tecnologies.
3.2 Dret a la intimitat i canvi tecnològic (art. 18.1 CE).
- Criteris generals.
- Instal·lacions de sistemes d'enregistrament videogràfic en el treball.
- Enregistrament de converses telefòniques del treballador.
- Actuació de detectius privats i dret a la intimitat.
- Instruments de seguiment i reconeixement.
3.3 Els límits  del secret de comunicacions (art. 18.3 CE): TEDH, TC i TS.
3.4 Llibertat informàtica i protecció de dades en el treball (art. 18.4 CE): TEDH, TC i TS.

4. LA PROBLEMÀTICA PROCESSAL
4.1 La prova electrònica.
4.2 La prova electrònica en el sistema de recursos.
4.3 Els efectes de la prova il·licita (en especial, respecte la qualitifació dels acomiadaments). 

 

L’import del curs es carregarà a l’inici d’aquest en el número de compte del col.legiat. En el cas que s'anul·lés la plaça en les 48 hores anteriors a l'inici del curs, es carregarà el 50% de l'import.

Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

Francisco José Garcia Martín.
Director de l'Escola Pràctica Professional.

Per tal d'inscriure's en aquest curs, heu de clicar aquí.

--> /* */