ÀREA PRIVADA

Ref. Col·legi 10162

Dades Empresa

  • Nom: CRUZ ROJA ESPAÑOLA
  • Adreça: Carrer Joan d'Àustria, 120-124, 08018
  • Població: Barcelona
  • Telèfon: 678 51 59 29
  • Fax: +34 93 300 65 65
  • Correu electrònic: mariona.ros@creuroja.org

Perfil Candidat

Estem buscant tècnics/ques de gestió laboral, per realitzar tasques d’administració de personal en les següents qüestions: - Tràmits d’altes, baixes i variacions, contractes laborals, càlcul de nòmines, comunicació a tresoreria, impostos, i tots els processos necessaris amb la seguretat social i organismes oficials. - Preparació i gestió de documents i informes relatius a aspectes administratius i legals a l’àmbit laboral. - Tancament mensual de models 111 i anual 190 de la Agència Tributaria. - Gestió amb SILTRA. - Utilització programa gestió SAP Success Factors. En el cas d'estar interessat/ada, preguem t'inscriguis al següent enllaç, si us plau: https://www.infojobs.net/barcelona/tecnic-gestio-laboral-barcelona/of-ic0c009ced0407ea353e1ec258a4a5e?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E39526345124&searchId=39526345124&page=1&sortBy=RELEVANCE

Observacions

Incorporació immediata Contracte temporal (eventual o interinitat) Jornada completa 40 hores / setmanals de dilluns a divendres Retribució segons conveni propi Creu Roja a Barcelona

Tornar al llistat d'Ofertes

--> /* */