ÀREA PRIVADA

Referència 1596

Dades

Anunci

PRECISAMOS GRADUADO SOCIAL / GRADUADO EN RELACIONES LABORALES PARA: TÈCNIC/A ESPECIALITZAT/DA RETRIBUCIONS I NÒMINA - GRAN EMPRESA (F.G.C.) S'incorporarà a l'equip de gestió de nòmines del grup FGC (FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA) i desenvolupará les següents funcions: - Gestió dels sistemes retributius de l'empresa on s'engloben els diferents col·lectius existents i aplicació dels convenis col·lectius i els seus acords. - Càlcul i elaboració de la nòmina mensual dels diferents col·lectius del grup FGC. - Càlcul i elaboració de retencions i ingressos a compte de l'IRPF. - Gestió, inscripció i afiliació en el Sistema de la Seguretat Social dels moviments dels treballadors. - Càlcul i preparació de les cotitzacions de l'empresa i treballadors en el sistema de la Seguretat Social i altres requeriments, i presentació dels fitxers corresponents a través dels sistema SILTRA. - Resolució d'incidències generades en el sistema SILTRA. - Realització de tràmits amb la Seguretat Social, Mutua de treball i altres organismes públics, relacionats amb les diverses circumstàncies dels treballadors. - Preparació d'informació i documentació per auditors, judicis, convenis, negociacions i organismes oficials. - Vetllar per l'actualització i aplicació de les modificacions legislatives que afectin a l'àrea. -Altres activitats relacionades. S'ofereix: - Lloc de treball en gran empresa de caràcter públic (possibilitat d'estabilitat). - Horari: de 8 a 15:30 hores. - Ubicació lloc de treball: Barcelona. - Retribució aprox: 34.900 € bruts anuals - Possibilitat teletreball en pandemia

Contacte

CELIA REVUELTA

Tornar al llistat

--> /* */