ÁREA PRIVADA

CURS BONIFICAT PRESENCIAL "DECLARACIÓ DE BÉNS I DRETS SITUATS A L'ESTRANGER (MODEL 720)."- NOVEMBRE 2017-

Barcelona a 13/12/2018

Estimats companys i companyes,

En el marc del sistema bonificat de formació contínua, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha organitzat un nou curs sobre DECLARACIÓ DE BÉNS I DRETS SITUATS A L'ESTRANGER (MODEL 720).

Dades del curs:
Durada:
 6 hores.
Dates: 21 i 23 de novembre de 2017.
Horari:  15:15 a 18:15hrs. 
Lloc d'impartició: Seu Col.legial (C/Còrsega, 227-229, entlo).
Entrega de formularis d'inscripció: Fins Dimarts 14 de novembre.
Preu: 150 €
Preu col.legiats i col.laboradors: 125€
El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundació Tripartita. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar  parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

Docent:

Sr. Carlos Rodrigo Calderón.
Llicenciat en Administració i direcció d'empreses. Inspector d'Hisenda de l'Estat.

 

Programa del curs:

 

OBJECTIU GENERAL 

El curs pretén realitzar un anàlisi de totes les qüestions relatives al model 720, declaració de béns i drets a l'estranger, model que el termini de presentació s'inicia l'1 de gener i finalitza el 31 de març de cada any. En aquest curs es tractarien qüestions com; obligació de presentar el model 720, conseqüències de la no presentació o presentació incorrecta del model, mecanisme per regularitzar la situació tributària de persones que no hagin complert amb la seva obligació.

  
CONTINGUTS

1.- Obligació formal. Model 720.
- Obligació d'informar sobre comptes en entitats financeres situades a l'estranger (art. 42 bis RGAT).
- Obligació d'informar sobre valors, drets, assegurances i rendes dipositats, gestionats o obtingudes a l'estranger (art. 42.ter RGAT).
- Obligació d'informar sobre béns immobles i drets sobre béns immobles situats a l'estranger (art. 54. bis RGAT).

2.- Conseqüències de l'incompliment de l'obligació de presentar correctament la declaració de béns i drets a l'estranger. Guany patrimonial no justificada i imprescriptibilitat de les rendes (art. 39.2 LIRPF).

3.- Règim sancionador.
- Règim sancionador en supòsits de guanys patrimonials no justificades i de presumpció d'obtenció de rendes.
- Règim sancionador en supòsits d'incompliment de l'obligació de la presentació correcta de la declaració de béns i drets situats a l'estranger.

4.- Mecanismes per regularitzar la situació tributària de contribuents que hagin incomplit l'obligació de presentar la declaració de béns i drets a l'estranger (Model 720).

 

L’import del curs es carregarà a l’inici d’aquest en el número de compte del col.legiat. En el cas que s'anul·lés la plaça en les 48 hores anteriors a l'inici del curs, es carregarà el 50% de l'import.

Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

Carlos Berruezo del Rio.
President

Para inscribirse en este curso, ha de clicar aquí.

Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros, para recopilar información estadística sobre su navegación. Más Información
POLÍTICA DE COOKIES