Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros, para recopilar información estadística sobre su navegación. Más Información

ÁREA PRIVADA

CURS BONIFICAT PRESENCIAL "DECLARACIÓ DE BÉNS I DRETS SITUATS A L'ESTRANGER (MODEL 720)."- NOVEMBRE 2017-

Barcelona a 23/02/2018

Estimats companys i companyes,

En el marc del sistema bonificat de formació contínua, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha organitzat un nou curs sobre DECLARACIÓ DE BÉNS I DRETS SITUATS A L'ESTRANGER (MODEL 720).

Dades del curs:
Durada:
 6 hores.
Dates: 21 i 23 de novembre de 2017.
Horari:  15:15 a 18:15hrs. 
Lloc d'impartició: Seu Col.legial (C/Còrsega, 227-229, entlo).
Entrega de formularis d'inscripció: Fins Dimarts 14 de novembre.
Preu: 150 €
Preu col.legiats i col.laboradors: 125€
El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundació Tripartita. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar  parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

Docent:

Sr. Carlos Rodrigo Calderón.
Llicenciat en Administració i direcció d'empreses. Inspector d'Hisenda de l'Estat.

 

Programa del curs:

 

OBJECTIU GENERAL 

El curs pretén realitzar un anàlisi de totes les qüestions relatives al model 720, declaració de béns i drets a l'estranger, model que el termini de presentació s'inicia l'1 de gener i finalitza el 31 de març de cada any. En aquest curs es tractarien qüestions com; obligació de presentar el model 720, conseqüències de la no presentació o presentació incorrecta del model, mecanisme per regularitzar la situació tributària de persones que no hagin complert amb la seva obligació.

  
CONTINGUTS

1.- Obligació formal. Model 720.
- Obligació d'informar sobre comptes en entitats financeres situades a l'estranger (art. 42 bis RGAT).
- Obligació d'informar sobre valors, drets, assegurances i rendes dipositats, gestionats o obtingudes a l'estranger (art. 42.ter RGAT).
- Obligació d'informar sobre béns immobles i drets sobre béns immobles situats a l'estranger (art. 54. bis RGAT).

2.- Conseqüències de l'incompliment de l'obligació de presentar correctament la declaració de béns i drets a l'estranger. Guany patrimonial no justificada i imprescriptibilitat de les rendes (art. 39.2 LIRPF).

3.- Règim sancionador.
- Règim sancionador en supòsits de guanys patrimonials no justificades i de presumpció d'obtenció de rendes.
- Règim sancionador en supòsits d'incompliment de l'obligació de la presentació correcta de la declaració de béns i drets situats a l'estranger.

4.- Mecanismes per regularitzar la situació tributària de contribuents que hagin incomplit l'obligació de presentar la declaració de béns i drets a l'estranger (Model 720).

 

L’import del curs es carregarà a l’inici d’aquest en el número de compte del col.legiat. En el cas que s'anul·lés la plaça en les 48 hores anteriors a l'inici del curs, es carregarà el 50% de l'import.

Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

Carlos Berruezo del Rio.
President

Para inscribirse en este curso, ha de clicar aquí.