ÁREA PRIVADA

CURS SUBVENCIONAT: "PRESTACIONS DE LA SEGURETAT SOCIAL NIVELL BÀSIC"- OCTUBRE 2019-

Barcelona a 28/02/2020

 A través del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha tingut accés a nou curs subvencionat per als nostres col·legiats.  

 

Dades del curs: 
Durada: 
15h. 
Dates:  Del 14 al 28 d'octubre. (Dies 14, 16, 21, 23 i 28 d'octubre de 2019).
Horari: 15:15 a 18:15hrs.
Lloc d'impartició: Seu Col.legial (C/Còrsega, 227-229, entlo).
Entrega de formularis d'inscripció: Fins dijous 10 d'octubre.
Preu: 0€.  
Poden accedir a aquets curs treballadors adscrits al Règim General i Autònoms.
Curs amb places limitades!!

Docent:
Sr. Xavier Garcia.

Diplomat en Relacions Laborals. Grau en Dret. Assessor jurídic.  


CURS SUBVENCIONAT.  


OBJECTIU GENERAL 

L'acció formativa té com a objectiu conèixer les diferents prestacions que ofereix el sistema de seguretat social en els nivells contributiu/no contributiu, conèixer els elements que componen les prestacions (benficiaris, fet causant, base reguladora i carència) i la dinàmica de cada prestació, pel que fa als requisits d'accés, la quantia i els tràmits de sol·licitud .

 

CONTINGUTS

1-. El Sistema de Seguretat Social.
1.1-. Definició.
1.2-. Nivells de protecció.
1.3-. Contingències protegides.
1.4-. Elements de les prestacions.
1.5-. Diferències entre pensions i subsidis.

2-. Prestacions de curta durada.
2.1-. Incapacitat temporal.
2.2-. Maternitat/paternitat.
2.3-. Risc durant l'embaràs/lactància natural.
2.4-. Prestació per cura de menor malalt de càncer o altre malaltia greu.
2.5-. Prestacions i subsidis per atur.
2.6-. Autònoms: protecció per cessament a l'activitat.

3-. Prestacions vitalicies.
3.1-. Pensió de jubilació.
3.2-. Incapacitat permanent.
3.3-. Prestacions per mort i supervivència (viduïtat, orfandat, a favor de familiars, auxili per defunció).

4-. Nivell no contributiu i SOVI.
4.1-. Pensions no contributives:
4.1.1-. Requisits d'accés i quantia.
4.1.2-. Pensió de jubilació.
4.1.3-. Pensió d'invalidesa.
4.2-. SOVI.

 

Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

Francisco José Garcia Martín
Director de l'Escola Pràctica Professional.

Para inscribirse en este curso, ha de clicar aquí.

--> /* */