ÁREA PRIVADA

CURS BONIFICAT PRESENCIAL "FISCALITAT DE LLOGUERS I VEHICLES D'EMPRESA"- DESEMBRE 2019-

Barcelona a 05/06/2020

Estimats companys i companyes,

En el marc del sistema bonificat de formació contínua, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha organitzat un nou curs sobre FISCALITAT DE LLOGUERS I VEHICLES D'EMPRESA.

Dades del curs:
Durada:
 3 hores.
Dates: 9 de desembre de 2019.
Horari:  15:15 a 18:15hrs. 
Lloc d'impartició: Seu Col.legial (C/Còrsega, 227-229, entlo).
Entrega de formularis d'inscripció: Fins dilluns 2 de desembre.
Preu: 60 €
Preu col.legiats i col.laboradors: 50€
El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundació Tripartita. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar  parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

Docent:

Sra. Irene Casin.
Cap del Servei d'Informació i Assistència Tributària de la AEAT de Catalunya. Llicenciada en Dret. 

 

Programa del curs:

 

OBJECTIU GENERAL 

El curs pretén analitzar la tributació en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i en l'Impost sobre el Valor Afegit, de l'adquisició i ús de vehicles per part de l'empresa i del treballador. D'altra banda, es tractarà la fiscalitat, en ambdós impostos, dels lloguers de locals i habitatges en general així com quan l'arrendatari resulta ser una empresa que lloga l'habitatge per als seus empleats.

  
CONTINGUTS

1.- Vehicles d'empresa: Adquisició i ús del vehicle. Arrendament financer: leasing i renting.
-Fiscalitat IRPF:
Per al treballador: retribució en espècie del rendiment de treball.
Per al empresari: despesa deduïble en el rendiment d'activitats econòmiques.
-Fiscalitat IVA: deducció de l'Impost suportat.

2.- Lloguers d'immobles: locals i habitatges.
-Fiscalitat IRPF: Rendiment de capital immobiliari.
-Fiscalitat IVA: subjeccions i exempcions.

 

L’import del curs es carregarà a l’inici d’aquest en el número de compte del col.legiat. En el cas que s'anul·lés la plaça en les 48 hores anteriors a l'inici del curs, es carregarà el 50% de l'import.

Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

Francisco José Garcia Martín.
Director de l'Escola Pràctica Professional.

Para inscribirse en este curso, ha de clicar aquí.

--> /* */