ÁREA PRIVADA

CURS BONIFICAT PRESENCIAL "MONOGRÀFIC PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ; PRESTACIÓ D'ATUR I ALTRES SUBSIDIS"- GENER 2020-

Barcelona a 06/06/2020

Estimats companys i companyes,

En el marc del sistema bonificat de formació contínua, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha organitzat un nou curs sobre MONOGRÀFIC PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ; PRESTACIÓ D'ATUR I ALTRES SUBSIDIS.

Dades del curs:
Durada:
5 hores.
Dates: 21 de gener de 2020.
Horari:  9 a 14hrs. 
Lloc d'impartició: Seu Col.legial (C/Còrsega, 227-229, entlo).
Entrega de formularis d'inscripció: Fins dimarts 14 de gener.
Preu: 115 €
Preu col.legiats i col.laboradors: 95€
El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundació Tripartita. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar  parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

Docent:

Sr. Antonio Benavides.
Graduat Social i Advocat. Professor de la Universitat Ramón Llull i Universitat Oberta de Catalunya. Membre del Tribunal Laboral de Catalunya.

 

Programa del curs:

 

OBJECTIU GENERAL 

El curs analitza la protecció per desocupació en la modalitat contributiva i assistencial, la durada, quantia, compatibilitat i altres requisits a més d'oferir els criteris administratius i jurisprudència de referència.

  
CONTINGUTS

1.- Protecció per Desocupació Nivell Contributiu.

- Concepte i tipus.

- Situació legal d'atur i forma d'acreditar-ho.

- Durada de la prestació.

- Quantia de la prestació.

- Pagament de la Prestació.

- Pagament únic de la prestació per desocupació com a mesura de foment d'ocupació.

2.- Protecció per Desocupació Nivell Assistencial.

- Classes de subsidi assistencial.

- Requisits.

- Responsabilitats Familiars.

- Renda computable a l'efecte de subsidi assistencial.

- Exigència compliment dels requisits.

- Quantia del subsidi assistencial.

- Suspensió i extinció del dret.

- Cotització a la Seguretat Social.

- Compatibilitat del subsidi per desocupació amb el treball per compte d'altre.

3.- Criteris administratius.

4.- Jurisprudència de referència.

 

L’import del curs es carregarà a l’inici d’aquest en el número de compte del col.legiat. En el cas que s'anul·lés la plaça en les 48 hores anteriors a l'inici del curs, es carregarà el 50% de l'import.

Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

Francisco José Garcia Martín.
Director de l'Escola Pràctica Professional.

Para inscribirse en este curso, ha de clicar aquí.

--> /* */