ÁREA PRIVADA

CURS BONIFICAT PRESENCIAL "MONOGRÀFIC DIETES I ASSIGNACIONS PER A DESPESES DE VIATGE"- GENER 2020-

Barcelona a 06/06/2020

Estimats companys i companyes,

En el marc del sistema bonificat de formació contínua, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha organitzat un nou curs sobre MONOGRÀFIC DIETES I ASSIGNACIONS PER A DESPESES DE VIATGE.

Dades del curs:
Durada:
5 hores.
Dates: 17 de gener de 2020.
Horari:  9 a 14hrs. 
Lloc d'impartició: Seu Col.legial (C/Còrsega, 227-229, entlo).
Entrega de formularis d'inscripció: Fins divendres 10 de gener.
Preu: 115 €
Preu col.legiats i col.laboradors: 95€
El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundació Tripartita. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar  parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

Docent:

Sr. Antonio Benavides.
Graduat Social i Advocat. Professor de la Universitat Ramón Llull i Universitat Oberta de Catalunya. Membre del Tribunal Laboral de Catalunya.

 

Programa del curs:

 

OBJECTIU GENERAL 

El curs pretén conèixer el concepte jurídic exacte de les dietes i despeses de desplaçament, adqurint una pràctica correcta quant a la consignació d'aquests pagaments en els rebuts de salari i sobre la tinença de la documentació perquè el seu tractament fiscal i de seguretat social es correspongui amb la naturalesa del pagament, analitzant el tractament d'aquestes retribucions, axí com els requisits perquè quedin exemptes i les quanties que no tributen ni cotitzen.

  
CONTINGUTS

1.- Dietes i despeses de desplaçament: Concepte i naturalesa jurídica.

2.- Configuració: Distinció de figures similars.

3.- Tractament Fiscal i en matèria de seguretat social. Criteris administratius i jurisprudència.

3.1: Dietes

3.1.1: Despeses de manutenció.

3.1.2: Despeses d'estada.

3.2: Despeses de desplaçament: Formes de càlcul.

4.- Justificació i documentació. Art. 26 ET.

5.- Especialitats.

5.1: Construcció.

5.2: Relacions Laborals de caràcter especial.

5.3: Centres mòbils itinerants.

5.4: Transport de viatgers i mercaderies.

6.- Responsabilitats. 

 

L’import del curs es carregarà a l’inici d’aquest en el número de compte del col.legiat. En el cas que s'anul·lés la plaça en les 48 hores anteriors a l'inici del curs, es carregarà el 50% de l'import.

Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

Francisco José Garcia Martín.
Director de l'Escola Pràctica Professional.

Para inscribirse en este curso, ha de clicar aquí.

--> /* */