ÁREA PRIVADA

CURS BONIFICAT PRESENCIAL "ADMINISTRACIÓ I NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES: EINES TELEMÀTIQUES A L'ÀMBIT DE LA TRESORERIA GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL"- FEBRER 2020-

Barcelona a 05/08/2020

Estimats companys i companyes,

En el marc del sistema bonificat de formació contínua, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha organitzat un nou curs sobre ADMINISTRACIÓ I NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES: EINES TELEMÀTIQUES A L'ÀMBIT DE LA TRESORERIA GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL.

Dades del curs:
Durada: 
8 hores.
Dates: 25 i 27 de febrer de 2020.
Horari:  9:30 a 13:30hrs. 
Lloc d'impartició: Seu Col.legial (C/Còrsega, 227-229, entlo).
Entrega de formularis d'inscripció: Fins dimarts 18 de febrer.
Preu: 150 €
Preu col.legiats i col.laboradors: 125€
El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundació Tripartita. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar  parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

Docent:

Sr. Josep Maria Vargas.
Director de l'Administració Tresoreria General de la Seguretat Social 08/24 TGSS. Professor a la Facultat de Dret de la UB.

 

Programa del curs:

 

OBJECTIU GENERAL 

Donar a conèixer el nou marc jurídic a la relació amb professionals i ciutadans i les diferents eines electròniques habilitades a l'àmbit de Tresoreria General de la Seguretat Social.

  
CONTINGUTS

1) Administració Electrònica.
- Anàlisi i diagnòstic de la situació actual.
- Projectes en implantació i projectes futurs.
- Nou marc jurídic a la relació amb el ciutadà respecte a l'Administració Electrònica.
- Drets de les persones i dels interessats. Assistència al ciutadà.

2) Eines telemàtiques.
- Punt d'accés electrònic general / carpeta ciutadana.
- Seguretat social mòbil: RSS, Apps, Twitter.
- Actuació administrativa automatitzada.

3) Identificació i signatura electrònica. Comprovació i verificació de documents.
- Certificats digitals. DNIe/3.0, FNMT, Cl@VE - regulació i utilització.
- Serveis de verificació de documents - V@LIDE, SEDESS.
- Signatura electrònica de documents - V@LIDE, Adobe, Outlook.

4) Novetats en SEDESS.
- Tràmit de desplaçament a l'estranger, obtenció de documents de deute, etc.

5) Notificacions telemàtiques.
- Terminis.
- Marc normatiu de les notificacions en l'àmbit de TGSS.
- Dinàmica de les notificacions, avisos i les seves conseqüències jurídiques.
- Desistiment del canal postal i consulta de notificacions electròniques.
- Notificacions al TEU. Publicació i seguiment. Alertes de notificació TEU.
- T-comunica/nou servei de comunicacions telemàtiques a SEDESS.
- Nou sistema d'atenció a l'autoritzat RED.

6) Representació i Registre Electrònic d'Apoderaments a SEDESS.

7) Registre Electrònic a SEDESS.
- Regulació.
- Integració de RUSSES en SIR.
- Registre en SEDESS -presentació i seguiment.

8) Altes eines telemàtiques: EUGO, REGCON, Codis Electrònics, etc.

 

L’import del curs es carregarà a l’inici d’aquest en el número de compte del col.legiat. En el cas que s'anul·lés la plaça en les 48 hores anteriors a l'inici del curs, es carregarà el 50% de l'import.

Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

Francisco José Garcia Martín.
Director de l'Escola Pràctica Professional.

Para inscribirse en este curso, ha de clicar aquí.

--> /* */