• CONTACTO
 • Acceso Profesionales

  Acceso Profesionales

  PROGRAMA CONSOLIDA'T- SETEMBRE 2020-

  Barcelona a 27/03/2023

  SUBVENCIÓ PROGRAMA CONSOLIDA'T

  Benvolguts/des col.legiats/des:

  El Col.legi de Graduats Socials amb el suport del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya durà a terme la setena edició del programa subvencionat Consolida't que té l'objectiu impulsar la consolidació, l'enfortiment i la reinvenció del treball autònom.

  El programa consisteix en un itinerari personalitzat per tal de millorar la viabilitat del negoci. Inclou les següents accions:

  - 6 sessions d'assessorament individualitzat en gestió del negoci.
  - Formació en anàlisi del compte de resultats i gestió de tresoreria.
  - Itinerari formatiu personalitzat segons les necessitats detectades, càpsules formatives en: gestió econòmica, aspectes jurídics i documentals, , gestió comercial i atenció al client, gestió del temps, eleaboració de pressupostos, formació en comunicació, creixement personal, marqueting i networking.

  Persones destinatàries del programa:

  - Persones treballadores autònomes pròpiament dites, persones treballadores autònomes econòmicament dependents (TRADE) i persones treballadores autònomes societàries que exerceixin la seva activitat professional conjuntament amb altres en règim societari sota la fórmula jurídica de societat civil privada, comunitat de béns o societat limitada, sempre que no tinguin més de 4 persones contractades (promig del darrer any) i/o acreditin una facturació inferior a 500.000 euros en el darrer exercici econòmic. A més cal que reuneixin els requisits següents:
  *Acreditar residència i domicili fiscal a Catalunya.
  *Trobar-se en situació d'alta com a treballador autònom en el moment d'iniciar el programa.

  - Persones treballadores autònomes que ha cessat en la seva activitat i volen dur a terme un nou projecte de treball autònom. Hauran de reunir els requisits següents:
  *Acreditar residència i domicili fiscal a Catalunya.
  *Disposar d'informe de vida laboral on consti baixa de RETA o disposar de baixa a la mutualitat per una activitat econòmica.
  *Inscripció com a demandant d'ocupació no ocupat (DONO) al Servei d'Intermediació del SOC.


  Data inici/final: setembre 2020- Desembre 2020

  Personal Assessor del programa:

  Sra. Margarida Crous

  Llicenciada en Ciències Econòmiques. Professora IQS Universitat Ramon Llull. Consultora empresarial.

  Sr. Jose Expósito

  Diplomat en Ciències Empresarials. Consultor empresarial.

  Sr. Lluís Feliu

  Llicenciat en Periodisme. Professor a l'Escola Mediterrani i Consultor en comunicació empresarial.

  Sra. Milagros La Iglesia

  Diplomada en Relacions Laborals. Formadora en habilitats directives.

  Sr. Davide Menini

  Llicenciat en Ciències Polítiques. Postgrau en direcció de màrqueting a EADA. Consultor en Màrqueting i àrea Comercial.

   

  Àmbit territorial:

  Província de Barcelona, Girona i Lleida.

  Informació i  inscripció:


  Trobareu informació i documentació a la nostra web col·legial www.graduados-sociales.com o podeu contractar amb Silvia Muñoz a través de correu electrònic silvia@graduados-sociales.com o a través del telèfon 933633380.

  Documents necessaris per formalitzar la inscripció:

  Fitxa per fer l'inscripció.  Fitxa.

   

  Sol·licitud de participació en el programa Consolida't 2020. Sol·licitud.

    

  Tot esperant que resulti del vostre interès, rebeu una cordial salutació.

  Carlos Berruezo del Rio
  President

  Col.legi de Graduats Socials de Barcelona