ÁREA PRIVADA

CURS SUBVENCIONAT: "FISCALITAT I ALTRES OBLIGACIONS PER A EMPRESARI I AUTÒNOMS"- MARÇ 2020-

Barcelona a 24/02/2020

 A través del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha tingut accés a nou curs subvencionat per als nostres col·legiats.  

 

Dades del curs: 
Durada: 
25h. 
Dates:  Del 4 al 18 de març de 2020. (Dies 4, 9, 11, 16 i 18 de març de 2020).
Horari: 9 a 14hrs.
Lloc d'impartició: Seu Col·legial(C/Còrsega, 227-229, entlo).
Entrega de formularis d'inscripció: Fins dimecres 26 de febrer.
Preu: 0€.  
Poden accedir a aquests curs treballadors adscrits al Règim General i Autònoms.
Curs amb places limitades!!

Docent:
Sr. Albert Navarro.
 
Auditor-Censor Jurat de Comptes. Assessor Fiscal. Llicenciat en Economia.

 


CURS SUBVENCIONAT.  

 

OBJECTIU GENERAL

Coneix les obligacions fiscals dels autònoms/es i empresaris/àries.

  

CONTINGUTS

1. Introducció al sistema fiscal.
1.1. La normativa fiscal pel treballador/a autònom/a.
1.2. Consideracions importants abans de l'inici de l'activitat.

2. Principals aspectes del l'IRPF.
2.1. Quant cal pagar.
2.2. Quines despeses em puc deduir.
2.3. Quines declaracions cal presentar i quan.
2.4. Retencions i els seus models de declaració.
2.5. Inclou exemple demostratiu de l'emplenament del model 130.

3. Activitats econòmiques.
3.1. Definició de l'activitat econòmica.
3.2. Classificació i excepcions.

4. Impost de societats.
4.1. Característiques i funcionament de l'impost de societats.
4.2. Declaracions i models 200 i 202.

5. Principals obligacions per a autònoms/es i empresaris/àries.
5.1. Obligacions comptables i de facturació: com facturar, com cal comptabilitzar (obligacions comptables en IVA i IRPF).

6. Oportunitats de negoci des del punt de vista fiscal.
6.1. Bonificacions.
6.2. Deduccions.

 

Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

Francisco José Garcia Martín.
Director de l'Escola Pràctica Professional.

Para inscribirse en este curso, ha de clicar aquí.

--> /* */