ÁREA PRIVADA

CURS BONIFICAT AULA VIRTUAL "LIQUIDACIÓ IMPOST DE SOCIETATS. ASPECTES A TENIR EN COMPTE"- JUNY 2020-

Barcelona a 14/05/2021

AULA VIRTUAL

 

 

Estimats companys i companyes,

En el marc del sistema bonificat de formació contínua, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha organitzat un nou curs sobre LIQUIDACIÓ IMPOST DE SOCIETATS. ASPECTES A TENIR EN COMPTE.

 

 **IMPORTANT:  Les empreses que bonifiquin i encomanin l'organització de la formació a la nostra entitat , han de complir amb el requisit establert en l'article 2 de la Resolució de 15 d'Abril de 2020 del Servei Públic d'Ocupació Estatal  per a poder participar en  programes formatius en la modalitat d'Aula Virtual i  i ser beneficiàries del crèdit de formació amb els mateixos mòduls econòmics que la formació presencial. Per a empreses participants, es requereix  el manteniment, almenys, de la plantilla mitjana dels últims 6 mesos anteriors a la declaració de l'estat d'alarma (període de setembre de 2019 a febrer de 2020), durant el període d'execució de les accions formatives sobre les quals s'hagi aplicat les mesures d'utilització de l'aula virtual en formació presencial. Es  considerarà com a període d'execució el transcorregut des del moment d'inici de l'aplicació de les mesures fins que finalitzi l'última acció formativa a la que s'apliquen. A aquest efecte es computaran com a plantilla les persones treballadores que hagin estat afectades per expedients temporals de regulació d'ocupació ( ERTO) .Quan no és compleixin les condicions establertes per la normativa, és minorarà la bonificació aplicada.

 

 

Dades del curs:
Durada: 
6 hores.
Dates: 8 i 11 de juny de 2020.
Horari: 15:30 a 18:30hrs. 
Aula Virtual. Funcionament: Cada alumne rebrà el dia anterior a l'inici del curs, un mail amb les claus d'accés i el link de la plataforma virtual. Dins de la plataforma accedireu a les sessions de videoconferència programades, que es realitzaran els dies indicats de forma sincrona. També tindreu disponible el material didàctic del curs per poder-vos-ho descarregar.
Entrega de formularis d'inscripció: Fins dijous 4 de juny.
Preu: 170€
Preu col.legiats i col.laboradors: 120€
El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundació Tripartita. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar  parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

Docent:

Sr. Carlos Rodrigo Calderón.
Llicenciat en Administració i direcció d'empreses. Llicenciat en Dret. Inspector d'Hisenda de l'Estat.

Programa del curs:

 

OBJECTIU GENERAL 

El curs pretén realitzar un anàlisi i valoració de la normativa en l'àmbit de l'Impost de Societats que s'aplicaran a la liquidació de l'any 2019; analitzant els diferents incentius fiscals que es poden beneficiar els contribuents, així com aquells requisits necessaris per poder deduir-se els clients de dubtós cobrament i altres despeses fiscals.

  
CONTINGUTS

1.- Determinació de la base imposable. Esquema de liquidació.

2.- Compensació bases imposables negatives. Anàlisi resolució Tribunal Econòmic Administratiu Central abril de 2017. Conseqüència no presentar la declaració o no compensar l'import màxim de bases imposables negatives.

3.- Tipus de gravament inici activitat.

4.- Requisits deducció despeses. Problemàtica interessos de demora, atencions amb clients i proveïdors i vehicles d'empresa.

5.- Deteriorament crèdits de dubtós cobrament.

6.- Reserva de capitalització. Reserva d'anivellament.

7.- Novetats normatives, consultas DGT i resolucions TEAC.
 

 L’import del curs es carregarà a l’inici d’aquest en el número de compte del col.legiat. En el cas que s'anul·lés la plaça en les 48 hores anteriors a l'inici del curs, es carregarà el 50% de l'import.

Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

Francisco José Garcia Martin.
Director de l'Escola Pràctica Professional.

Para inscribirse en este curso, ha de clicar aquí.

--> /* */