ÁREA PRIVADA

CURS BONIFICAT AULA VIRTUAL "TELETREBALL: ANÀLISI DE L'AVANTPROJECTE DE LLEI DEL TREBALL A DISTÀNCIA."- OCTUBRE 2020-

Barcelona a 05/08/2020

AULA VIRTUAL

 

 

Estimats companys i companyes,

En el marc del sistema bonificat de formació contínua, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha organitzat un nou curs sobre TELETREBALL: ANÀLISI DE L'AVANTPROJECTE DE LLEI DEL TREBALL A DISTÀNCIA. 

  **IMPORTANT:  Les empreses que bonifiquin i encomanin l'organització de la formació a la nostra entitat , han de complir amb el requisit establert en l'article 2 de la Resolució de 15 d'Abril de 2020 del Servei Públic d'Ocupació Estatal  per a poder participar en  programes formatius en la modalitat d'Aula Virtual i  i ser beneficiàries del crèdit de formació amb els mateixos mòduls econòmics que la formació presencial. Per a empreses participants, es requereix  el manteniment, almenys, de la plantilla mitjana dels últims 6 mesos anteriors a la declaració de l'estat d'alarma (període de setembre de 2019 a febrer de 2020), durant el període d'execució de les accions formatives sobre les quals s'hagi aplicat les mesures d'utilització de l'aula virtual en formació presencial. Es  considerarà com a període d'execució el transcorregut des del moment d'inici de l'aplicació de les mesures fins que finalitzi l'última acció formativa a la que s'apliquen. A aquest efecte es computaran com a plantilla les persones treballadores que hagin estat afectades per expedients temporals de regulació d'ocupació ( ERTO) .Quan no és compleixin les condicions establertes per la normativa, és minorarà la bonificació aplicada.

 

Dades del curs:
Durada:
 4 hores.
Dates: 5 d'octubre de 2020.
Horari: 9:30 a 13:30hrs. 
Aula Virtual. Funcionament: Cada alumne rebrà el dia anterior a l'inici del curs, un mail amb les claus d'accés i el link de la plataforma virtual. Dins de la plataforma accedireu a les sessions de videoconferència programades, que es realitzaran els dies indicats de forma sincrona. També tindreu disponible el material didàctic del curs per poder-vos-ho descarregar.
Entrega de formularis d'inscripció: Fins dimarts 29 de setembre.
Preu: 100€
Preu col.legiats i col.laboradors: 65 €
El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundació Tripartita. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar  parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

Docent:

Sr. Jorge Pérez.
Membre del Cos de Sotsinspectors d'Ocupació i Seguretat Social. Professor de Dret del Treball i de la Seguretat Social Universitat Autònoma de Barcelona. Llicenciat en Dret.

Programa del curs:

 

OBJECTIU GENERAL 

El curs pretén analitzar els aspectes principals del teletreball la seva evolució i situació en els convenis col·lectius amb especial atenció als aspectes controvertits i el contingut de les propostes legislatives que tene per objecte regular el teletreball així com l'establiment de drets i garanties de les persones treballadores en aquesta modalitat.

  
CONTINGUTS

1. El treball a distància i el teletreball: concepte, evolució i situació actual.

2. Aspectes bàsics del teletreball en relació amb les condicions de treball. Especial referència a la jornada, a l'horari.

3. El teletreball en la negociació col·lectiva.

4. Aspectes controvertits del teletreball: obligacions empresarials, poder d'organització i direcció, prevenció de riscos laborals protecció de dades i garantia dels drets digitals.

5. El teletreball en plena crisi sanitària per COVID-19.

6. Expectatives de futur i contingut de les propostes legislatives.

6.1 Àmbit d'aplicació i definicions.

6.2 L'acord del treball a distància.

- Voluntarietat.

- Contingut, obligacions formals i característiques generals de l'acord.

6.3 Drets de les persones treballadores a distància.

- Carrera professional.

- Drets econòmics.

- Drets amb repercussió en el temps de treball.

- Dret a la prevenció de riscols laborals.

6.4 El treball a distància ocasional. 
 

 L’import del curs es carregarà a l’inici d’aquest en el número de compte del col.legiat. En el cas que s'anul·lés la plaça en les 48 hores anteriors a l'inici del curs, es carregarà el 50% de l'import.

Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

Francisco José Garcia Martin.
Director de l'Escola Pràctica Professional.

Para inscribirse en este curso, ha de clicar aquí.

--> /* */