ÁREA PRIVADA

CURS BONIFICAT AULA VIRTUAL"MONOGRÀFIC FONDO DE GARANTIA SALARIAL (FOGASA)"- GENER 2021-

Barcelona a 24/01/2021

AULA VIRTUAL

 

Estimats companys i companyes,

En el marc del sistema bonificat de formació contínua, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha organitzat un nou curs sobre MONOGRÀFIC FONDO DE GARANTIA SALARIAL (FOGASA).

  

Dades del curs:
Durada: 
6 hores.
Dates: 19 i 22 de gener de 2021.
Horari:  9:30 a 12:30hrs. 
Aula Virtual. Funcionament: Cada alumne rebrà el dia anterior a l'inici del curs, un mail amb les claus d'accés i el link de la plataforma virtual. Dins de la plataforma accedireu a les sessions de videoconferència programades, que es realitzaran els dies indicats de forma sincrona. També tindreu disponible el material didàctic del curs per poder-vos-ho descarregar.
Entrega de formularis d'inscripció: Fins dijous 14 de gener.
Preu: 170 €
Preu col.legiats i col.laboradors: 120 €
El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundació Tripartita. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar  parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

Docent:

Sr. Jaume González.
Magistrat del Jutjat Social 30 de Barcelona. Professor associat de la UAB. Doctor en Dret.

 

Programa del curs:

 

OBJECTIU GENERAL 

El curs monogràfic sobre el FOGASA va dirigit als operadors jurídics especialitzats en Dret laboral que desitgen aprofundir el seu coneixement sobre l'organització i funcionament d'aquest organisme, l'abast del seu àmbit protector, les quanties i els topalls de les seves prestacions econòmiques així com la tramitació administrativa de sol·licituds davant d'aquest organisme i el procés judicial d'impugnació de les seves resolucions. Finalment, també és fa repàs de la més recent jurisprudència comunitària i espanyola sobre diferents qüestions suscitades al voltant del FOGASA. L'estudi teòric d'aquestes matèries s'acompanya amb el desenvolupament a l'aula de casos pràctics.

  
CONTINGUTS

1) Aspectes orgànics del Fons de Garantia Salarial.
- Naturalesa administrativa.
- Organització interna.
- El finançament del FOGASA.
- Naturalesa jurídica i funcions.

2) Àmbit protector del FOGASA.
- Treballadors inclosos dins de l'àmbit de protecció.
- Treballadors exclosos de les prestacions de FOGASA.

3) Les prestacions del FOGASA.
- Prestacions salarials.
- Prestacions indemnitzatòries.
- Prescripció de les prestacions de FOGASA.

4) L'accés a les prestacions del Fons.
- Supòsits de responsabilitat subsidiària.
- Supòsits de responsabilitat directa.

5) EL FOGASA en el procés laboral.

6) Jurisprudència recent del TJUE i del Tribunal Suprem sobre FOGASA.

7) Casos pràctics.

 

L’import del curs es carregarà a l’inici d’aquest en el número de compte del col.legiat. En el cas que s'anul·lés la plaça en les 48 hores anteriors a l'inici del curs, es carregarà el 50% de l'import.

Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

Francisco José Garcia Martín.
Director de l'Escola Pràctica Professional.

Para inscribirse en este curso, ha de clicar aquí.

--> /* */