ÁREA PRIVADA

CURS BONIFICAT AULA VIRTUAL "CONTROL JUDICIAL DE L'ACOMIADAMENT COL·LECTIU/ERO I L'ACREDITACIÓ DELS MITJANS DE PROVA, AMB ANÀLISI DE LA PROBLEMÀTICA DERIVADA DE LA LEGISLACIÓ DE LA COVID-19." - GENER 2021-

Barcelona a 24/01/2021

AULA VIRTUAL

 

Estimats companys i companyes,

En el marc del sistema bonificat de formació contínua, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha organitzat un nou curs sobre CONTROL JUDICIAL DE L'ACOMIADAMENT COL·LECTIU/ERO I L'ACREDITACIÓ DELS MITJANS DE PROVA, AMB ANÀLISI DE LA PROBLEMÀTICA DERIVADA DE LA LEGISLACIÓ DE LA COVID-19.

  

Dades del curs:
Durada:
6 hores.
Dates: 19 i 21 de gener de 2021.
Horari: 15:30 a 18:30hrs. 
Aula Virtual. Funcionament: Cada alumne rebrà el dia anterior a l'inici del curs, un mail amb les claus d'accés i el link de la plataforma virtual. Dins de la plataforma accedireu a les sessions de videoconferència programades, que es realitzaran els dies indicats de forma sincrona. També tindreu disponible el material didàctic del curs per poder-vos-ho descarregar.
Entrega de formularis d'inscripció: Fins dijous 14 de gener.
Preu: 170€
Preu col.legiats i col.laboradors: 120€
El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundació Tripartita. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar  parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

Docent:

Sr. Miquel Falguera i Baró
Magistrat de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.

Programa del curs:

 

OBJECTIU GENERAL 

El curs pretén analitzar aspectes relacionats amb la tramitació i el procediment de l'acomiadament col·lectiu, el control judicial amb l'anàlisi de la casualitat i la seva prova en els acomiadaments econòmics, tècnics, organitzatius i productius.

  
CONTINGUTS

1. CRITERIS DIFERENCIADORS ENTRE ACOMIADAMENTS COL·LECTIUS I ACOMIADAMENTS OBJECTIUS PER CAUSES ECONÒMIQUES, TÈCNIQUES, ORGANITZATIVES O DE LA PRODUCCIÓ.
1.1 El marc legal regulador de la forntera entre l'article 51 i l'article 52 c) TRLET.
1.2 L'àmbit temporal: còmput del termini de noranta dies.
1.3 Quines extincions contractuals són computables?
1.4 Àmbit material de concreció dels límits legals.
1.5 L'àmbit subjectiu.
1.6 L'acomiadament col·lectiu irregular i de fet.

2. EL CONTROL JUDICIAL DELS ACOMIADAMENTS COL·LECTIUS.
2.1 Els judicis concurrents en la qualificació de l'acomiadament col·lectiu.
2.1.1 Criteris generals.
2.1.2 El judici de causalitat.
2.1.2.1 Acomiadaments econòmics.
a) Pèrdues econòmiques.
b) Previsió de pèrdues.
c) Descens de vendes o ingressos.
2.1.2.2 Acomiadaments per cincumstàncies tècnques, organitzatives i productives.
2.1.2.3 La valoració de la prova sobre les causes extintives al·legades per l'empresa.
a) La prova dels acomiadaments estrictament econòmics.
b) La prova dels acomiadaments tècnics, organitzatius i productius.
c) Els efectes de l'acord en període de consutes en el judici de causalitat i les regles de la càrrega de la prova.
d) Els mecanismes específics relatius a la prova contemplats en la LRJS.
2.1.3 El judici de funcionalitat.
2.1.4 El judici d'antijuridicitat.
2.1.5. El judici de constitucionalitat.
2.1.6 La problemàtica de la força i les vies d'impugnació judicial.
2.2 Altres aspectes processals.

3. PROBLEMÀTICA DE LA LEGISLACIÓ D'EXCEPCIÓ DERIVADA DE LA COVID-19.
3.1 Compromisos de manteniment de l'ocupació.
3.2 Interdicció d'acomiadaments per causes derivades de la pandèmia.

 

Funcionament Aula Virtual, cada alumne rebrà el dia anterior a l'inici del curs un mail amb un link per poder entrar a la formació. A la plataforma pudeu descarregar el material didàctic del curs.
 

 L’import del curs es carregarà a l’inici d’aquest en el número de compte del col.legiat. En el cas que s'anul·lés la plaça en les 48 hores anteriors a l'inici del curs, es carregarà el 50% de l'import.

Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

Francisco José Garcia Martin.
Director de l'Escola Pràctica Professional.

Para inscribirse en este curso, ha de clicar aquí.

--> /* */