ÁREA PRIVADA

CURS BONIFICAT AULA VIRTUAL "MANTENIMENT DE L'OCUPACIÓ I NOVETATS LABORALS LPGE 2021"- GENER 2021-

Barcelona a 25/01/2021

AULA VIRTUAL

 

Estimats companys i companyes,

En el marc del sistema bonificat de formació contínua, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha organitzat un nou curs sobre MANTENIMENT DE L'OCUPACIÓ I NOVETATS LABORALS LPGE 2021.

 

Dades del curs:
Durada: 
8 hores.
Dates: 25 i 28 de gener de 2021.
Horari:  9:30 a 13:30hrs. 
Aula Virtual. Funcionament: Cada alumne rebrà el dia anterior a l'inici del curs, un mail amb les claus d'accés i el link de la plataforma virtual. Dins de la plataforma accedireu a les sessions de videoconferència programades, que es realitzaran els dies indicats de forma síncron. També tindreu disponible el material didàctic del curs per poder-vos-ho descarregar.
Entrega de formularis d'inscripció: Fins dilluns 18 de gener.
Preu: 180 €
Preu col.legiats i col.laboradors: 130€
El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundació Tripartita. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar  parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

Docent:

Sr. Antonio Benavides.
Graduat Social i Advocat. Professor de la Universitat Ramón Llull i Universitat Oberta de Catalunya. Membre del Tribunal Laboral de Catalunya.

 

Programa del curs:

 

OBJECTIU GENERAL 

El curs pretén analitzar les principals obligacions i responsabilitats empresarials relacionades amb el manteniment de l'ocupació derivades de l'aplicació dels ERTOS i analitzar les principals novetats en material laboral i social de la Llei 11/2020 de 30 de Desembre de Pressupostos generals de l'Estat.

  
CONTINGUTS

1. Les obligacions de manteniment de l'ocupació en els ERTOS.
1.1. Nota informativa de la ITSS sobre la devolució de cotitzacions exonerades per incompliment de manteniment de l'ocupació previst DA 6ª del RD Llei 8/2020.
1.2. La regulació de l'obligació de manteniment ocupació.
1.3. Exoneració de quotes.
1.4. Obligacions en la tramitació de prestacions d'atur.
1.5. Obligació de canviar de ERTO força major impediment a un de limitació.
1.6. Noves limitacions.

2. Novetats en material laboral i social LPGE 2021.
2.1. Bases i tipus de cotització 2021.
2.2. Import mínims de Pensions de el Sistema de Seguretat Social.
2.3. IPREM/ Interès legal dels diners.
2.4. Moratòria pagament de quotes a la Seguretat Social.
2.5. Contracte  per a la formació dual universitària.
2.6. Modificacions de l'ET en relació al FOGASA.
2.7. Mesures de suport a prolongació del període d'activitat sectors turisme, comerç i hosteleria vinculats a l'activitat turística.
2.8. Jubilació i Treball.

3. Altres Novetats.

 

L’import del curs es carregarà a l’inici d’aquest en el número de compte del col.legiat. En el cas que s'anul·lés la plaça en les 48 hores anteriors a l'inici del curs, es carregarà el 50% de l'import.

Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

Francisco José Garcia Martín.
Director de l'Escola Pràctica Professional.

Para inscribirse en este curso, ha de clicar aquí.

--> /* */