ÁREA PRIVADA

CURS BONIFICAT AULA VIRTUAL "BRETXA SALARIAL DE GÈNERE; OBLIGATORIETAT DE REGISTRE, ANÀLISI, IDENTIFICACIÓ I DISSENY D'UN PLÀ D'ACCIÓ"- ABRIL 2021-

Barcelona a 21/04/2021

AULA VIRTUAL

 

Estimats companys i companyes,

En el marc del sistema bonificat de formació contínua, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha organitzat un nou curs sobre BRETXA SALARIAL DE GÈNERE,; OBLIGATORIETAT DE REGISTRE, ANÀLISI, IDENTIFICACIÓ I DISSENY D'UN PLA D'ACCIÓ.

  

Dades del curs:
Durada: 
8 hores.
Dates: 12 i 14 d'abril de 2021.
Horari:  15 a 19hrs. 
Aula Virtual. Funcionament: Cada alumne rebrà el dia anterior a l'inici del curs, un mail amb les claus d'accés i el link de la plataforma virtual. Dins de la plataforma accedireu a les sessions de videoconferència programades, que es realitzaran els dies indicats de forma síncron. També tindreu disponible el material didàctic del curs per poder-vos-ho descarregar.
Entrega de formularis d'inscripció: Fins dimecres 7 d'abril.
Preu: 180 €
Preu col.legiats i col.laboradors: 130€
El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundació Tripartita. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar  parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

Docent:

Sra. Ruth Flotats.
Diplomada en Graduat Social. Llicenciada en Psicologia. Assessora i consultora especialitzada en Igualtat.

 

Programa del curs:

 

OBJECTIU GENERAL 

Davant l'obligació de totes les empreses i organitzacions a realitzar el Registre del salari segons estableix el Reial decret 901/2020, de 13 d'octubre, pel qual és regulen els plans d'igualtat i el seu registre, presentem una eina per portar a terme l'anàlisi de la bretxa salarial entre homes i dones en l'àmbit laboral i poder adoptar mesures per prevenir qualsevol tipus de discriminació, basat en la Guia publicada per la Generalitat en quan a l'aplicació de la igualtat retributiva entre homes i dones.

  
CONTINGUTS

1. Introducció normativa i legislativa.
1.1 Reial decret 901/2020, de 13 d'octubre, pel qual és regulen els plans d'igualtat i el seu registre.
1.2 Reial decret 902/2020, de 13 d'octubre, d'igualtat retributiva entre dones i homes.
1.3 Guia per l'aplicació de la igualtat retributiva.
1.4 Obligatorietat registre valor mitjà del salari i disgregació per sexes i categories professionals (art. 28.2 del Reial decret llei 6/2019, que modifica la redacció de l'Estatut dels treballadors).

2. Concepte bretxa salarial.
2.1 Causes.
2.2 Discriminació directe.
2.3 Discriminació indirecte.
2.4 Determinants de la bretxa salarial.
2.5 Efectes de la bretxa salarial.
2.6 Principi igualtat retributiva per feines de igual valor.

3. Recomanacions per identificar i analitzar la bretxa salarial.
3.1 Càlcul:
- Àmbit legal.
- Participants.
- Informació necessària.
- Com realitzar el càlcul.
3.2 Anàlisi:
3.2.1 Bretxa global:
- Contractació.
- Classificació professional.
- Sistema i estructura retributiva.
- Salari base.
- Complements salarials.
- Hores extraordinàries.
- Beneficis socials.
- Percepcions extra salarials.
- Antiguitat.
- Tipus de contracte.
- Tipus de jornada.
- Conciliació.
- Promoció.
- Valoració llocs de treball.
3.2.2 Anàlisi resultats.
3.3 Pla d'acció:
3.3.1 Com dissenyar un pla d'acció:
- Objectius.
- Establir accions.
- Metodologia.
- Calendari, programació.
- Responsables, intervinents.
3.3.2 Proposta d'accions:
- Segregació horitzontal i vertical.
- Valoració de llocs de treball.
- Classificació professional.
- Contractació i promoció.
- Estructura salarial.
- Conciliació i corresponsabilitat.
3.4 Seguiment i avaluació:
- Objectius.
- Procediment.
- Avaluació, informe final.

 

L’import del curs es carregarà a l’inici d’aquest en el número de compte del col.legiat. En el cas que s'anul·lés la plaça en les 48 hores anteriors a l'inici del curs, es carregarà el 50% de l'import.

Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

Francisco José Garcia Martín.
Director de l'Escola Pràctica Professional.

Para inscribirse en este curso, ha de clicar aquí.

--> /* */