ÁREA PRIVADA

CURS BONIFICAT AULA VIRTUAL "MONOGRÀFIC MEMÒRIA EXPLICATIVA EROS I ERTOS"- JUNY 2021-

Barcelona a 24/06/2021

AULA VIRTUAL

  

 

Estimats companys i companyes,

En el marc del sistema bonificat de formació contínua, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha organitzat un nou curs sobre MONOGRÀFIC MEMÒRIA EXPLICATIVA EROS I ERTOS.

  

Dades del curs:
Durada:
 4 hores.
Dates: 21 de juliol de 2021.
Horari: 9:30 a 13:30hrs. 
Aula Virtual. Funcionament: Cada alumne rebrà el dia anterior a l'inici del curs, un mail amb les claus d'accés i el link de la plataforma virtual. Dins de la plataforma accedireu a les sessions de videoconferència programades, que es realitzaran els dies indicats de forma sincrona. També tindreu disponible el material didàctic del curs per poder-vos-ho descarregar.
Entrega de formularis d'inscripció: Fins divendres 16 de juliol.
Preu: 100€
Preu col.legiats i col.laboradors: 65 €
El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundació Tripartita. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar  parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

Docent:

Sr. Gerard Lujan.

Membre del Cos d'Inspectors de Treball de Cataluna, demarcació de Barcelona. Grau en Dret.

Programa del curs:

 

OBJECTIU GENERAL 

El  curs pretén analitzar dels requisits exigits legal i jurisprudencialment per a la justificació de les causes de força major, econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció que permeten la suspensió de contractes temporals, la reducció de jornada o l'extinció de contractes; mitjançant la memòria explicativa.
Aprofundir en els diferents apartats que ha de contenir la memòria explicativa, desgranant les pràctiques més habituals i els errors a evitar en la seva preparació, així com en la seva explicació i negociació durant el període de consultes amb els representants legals dels treballadors.

 

  
CONTINGUTS

1.- Introducció.
- Marc normatiu.
- Tipologia de mesures de regulació d'ocupació i procediment per a la seva aplicació.

2.- Memòria explicativa.
- Causes ETOP i FM.
- Grups d'empreses.
- Període d'execució de les mesures.
- Criteris d'afectació i afectacions voluntàries.
- Exigències documentals.
- Errors a evitar.

3.- Període de consultes.
- Comissió negociadora.
- Proposta inicial, bona fe negociadora i acord.
- Mesures altenatives més habituals.
 

 L’import del curs es carregarà a l’inici d’aquest en el número de compte del col.legiat. En el cas que s'anul·lés la plaça en les 48 hores anteriors a l'inici del curs, es carregarà el 50% de l'import.

Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

Francisco José Garcia Martin.
Director de l'Escola Pràctica Professional.

Para inscribirse en este curso, ha de clicar aquí.

--> /* */