ÁREA PRIVADA

CURS BONIFICAT PRESENCIAL "CURS SUPERIOR DE CÀLCUL D'INDEMNITZACIONS D'ACCIDENTS DE TREBALL EN BASE AL BAREM DE TRÀNSIT"- JUNY 2021-

Barcelona a 24/06/2021

FORMACIÓ PRESENCIAL

 

Estimats companys i companyes,

En el marc del sistema bonificat de formació contínua, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha organitzat un nou curs sobre CURS SUPERIOR DE CÀLCUL D'INDEMNITZACIONS D'ACCIDENTS DE TREBALL EN BASE AL BAREM DE TRÀNSIT.

  

Dades del curs:
Durada: 
9 hores.
Dates: 22, 29 de juny i 1 de juliol de 2021.
Horari:  15:15 a 18:15hrs. 
Lloc d'impartició: Seu Col·legial (C/Còrsega, 227-229, entlo. Barcelona).
Entrega de formularis d'inscripció: Fins dimarts 15 de juny.
Preu: 200 €
Preu col.legiats i col.laboradors: 145€
El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de la Fundació Tripartita. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar  parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

Docents:

Sr. Jaume González.
Magistrat del Jutjat Social 30 de Barcelona. Professor associat de la UAB. Doctor en Dret.

Dra. Remei Riera Vidal.
Metgessa forense de Barcelona.

 

Programa del curs:

 

OBJECTIU GENERAL 

El curs té com a objectiu endinsar-se en l'estudi del càlcul de les indemnitzacions per accident de treball, amb repàs de la normativa vigent i de la jurisprudència actual sobre la matèria, incloent-hi els criteris de quantificació econòmica i aplicació pràctica de les diferents indemnitzacions.
Cada sessió s'articula en dues parts: la primera part, presentació de la normativa legal reguladora, i la segona part consistent en el plantejament i resolució de casos pràctics consistents en calcular indemnitzacions a partir de la corresponent Taula del Barem de trànsit.

  
CONTINGUTS

I- ASPECTES INTRODUCTORIS SOBRE RESPONSABILITAT CIVIL DERIVADA D'ACCIDENT DE TREBALL I QÜESTIONS GENERALS SOBRE EL BAREM DE TRÀNSIT. Professor: Jaume González.
Primer part

a) Les responsabilitats derivades d'accident de treball i malaltia professonal.
b) Pressupostos causals de la responsabilitat civil.
c) Els subjectes responsables.
d) Qüestions generals sobre el barem de trànsit vigent (Llei 35/2015).
e) Regulació de les indemnitzacions de les lesions temporals (T-3).

Segona part
Casos pràctics sobre indemnitzacions de lesions temporals, calculades a partir de la Taula 3: plantejament i resolució.

II- LES INDEMNITZACIONS PER SEQÜELES DERIVADES D'ACCIDENT DE TREBALL CALCULADES A PARTIR DEL BAREM DE TRÀNSIT (TAULA 2).
Professora. Dra. Remei Riera Vidal.
Primera part

a) El concepte de seqüeles i el perjudici particular bàsic en seqüeles.
b) El barem mèdic i les seqüeles concurrents, interagravatories i agravatòries d'estat previ.
c) El perjudici estètic.
d) La valoració econòmica.
e) El perjudici personal particular i el perjudici excepcional.

Segona part
Casos pràctics sobre indemnitzacions per seqüeles calculades a part de la Taula 2:
Plantejament i resolució

III- INDEMNITZACIONS PER PERJUDICI PATRIMONIAL EN SEQÜELES (TAULA 2. C) I INDEMNITZACONS EN CAS DE MORT (TAULA 1) CALCULADES A PARTIR DEL BAREM DE TRÀNSIT.
Primera part

a) Indemnitzacions per dany patrimonial en seqüeles (Taula 2.C).
b) Subjectes perjudicats en cas de mort de la víctima.
c) El perjudici personal bàsic en cas de mort (Taula 1.A).
d) El perjudici personal particular i perjudici excepcional (Taula 1.B).
e) Perjudicis patrimonials: dany emergent i lucre cessant.
f) Subjectes perjudicats pel lucre cessant en cas de mort i repartiment.

Segona part
Casos pràctics sobre indemnitzacions per mort calculades a partir de la Taula 1: plantejament i resolució.

 

 

L’import del curs es carregarà a l’inici d’aquest en el número de compte del col.legiat. En el cas que s'anul·lés la plaça en les 48 hores anteriors a l'inici del curs, es carregarà el 50% de l'import.

Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

Francisco José Garcia Martín.
Director de l'Escola Pràctica Professional.

Para inscribirse en este curso, ha de clicar aquí.

--> /* */