• CONTACTO
 • Acceso Profesionales

  Acceso Profesionales

  CURS SUBVENCIONAT. AULA VIRTUAL: "IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT (IVA)" -JUNY 2023-

  Barcelona a 09/06/2023

   A través del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha tingut accés a nou curs subvencionat per als nostres col·legiats.  

   

  Dades del curs: 
  Durada:
   20hrs
  Dates:  Del 1 al 13 de juny de 2023 (Dies 1, 6, 8 i 13 de juny).
  La sessió del 13 de juny serà presencial al Col·legi de Graduats Socials de Barcelona en horari de 9 a 14hrs.
  Horari: 9 a 14hrs.
  Aula Virtual. Funcionament: Cada alumne rebrà el dia anterior a l'inici del curs, un mail amb les claus d'accés i el link de la plataforma virtual. Dins de la plataforma accedireu a les sessions de videoconferència programades, que es realitzaran els dies indicats de forma síncrona. També tindreu disponible el material didàctic del curs per poder-vos-ho descarregar.
  Entrega de formularis d'inscripció: Fins dilluns 29 de maig.

   
  Preu: 0€.  
  Poden accedir a aquets curs persones treballadores adscrites al Règim General, Autònomes i desocupades.
  Curs amb places limitades!!

  Docent:
  Sr. Amadeu Ibarz.

  Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials, per la Universitat de Barcelona. Expert Comptable Acreditat. 


  CURS SUBVENCIONAT.  

  OBJECTIUS

  L'acció formativa té com a objectius generals:

  - Conèixer les característiques generals de l'impost sobre el valor afegit iva i el seu àmbit d'aplicació.

  - Saber diferenciar els diversos fets imposables de l'impost sobre el valor afegit i distingir especialment les operacions que constitueixen lliuraments de béns de les que es consideren prestacions de serveis. 

    

  CONTINGUTS

  1.Naturalesa de l'impost 
  1.1. Caràcters bàsics
  1.2. Fonts normatives i àmbit d'aplicació

  2. Exempcions en operacions interiors
  2.1. Classes d'exempcions
  2.2. Característiques i efectes propis de les exempcions

  3. Lloc de realització. Meritació. Base imposable i subjecte passiu

  4. Adquisicions intracomunitàries de béns
  4.1. Adquisicions intracomunitàries
  4.2. Importacions

  5. Importacions de béns

  6. Repercussió de l'impost
  6.1. Base imposable
  6.2. Lliurament de béns i prestació de serveis
  6.3. Adquisicions intracomunitàries i importacions
  6.4. Modificació de la base imposable

  7. Deduccions
  7.1. Règim general

  8. Regla de la prorrata
  8.1. Rectificació de deduccions
  8.2. Devolucions
  8.3. Supòsits generals
  8.4. Supòsits especials

  9. Obligacions dels subjectes passius
  9.1. Obligacions materials
  9.2. Obligacions formals

  10. Comptabilitat del IVA

   

  Per qualsevol dubte pot contactar amb Silvia Muñoz a través del mail silvia@graduados-sociales.com.

  Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

  Col·legi de Graduats Socials de Barcelona, Lleida i Girona.

  Para inscribirse en este curso, ha de clicar aquí.