• CONTACTO
 • Acceso Profesionales

  Acceso Profesionales

  CURS BONIFICAT AULA VIRTUAL "L'APLICACIÓ PRÀCTICA DEL PLA I EL PROTOCOL LGTBI"- JULIOL 2024-

  Barcelona a 20/07/2024

  AULA VIRTUAL 

   

  Estimats companys i companyes,

  En el marc del sistema bonificat de formació contínua, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha organitzat un nou curs sobre L'APLICACIÓ PRÀCTICA DEL PLA I EL PROTOCOL LGTBI.

  Dades del curs:
  Durada:
   6 hores.
  Dates: 22 i 24 de juliol de 2024.
  Horari: 9:30 a 12:30hrs. 


  Aula Virtual. Funcionament: Cada alumne rebrà el dia anterior a l'inici del curs, un mail amb les claus d'accés i el link de la plataforma virtual. Dins de la plataforma accedireu a les sessions de videoconferència programades, que es realitzaran els dies indicats de forma sincrona. També tindreu disponible el material didàctic del curs per poder-vos-ho descarregar.

  Entrega de formularis d'inscripció: Fins Dijous 18 de juliol.
  Preu: 170 €
  Preu col.legiats i col.laboradors: 120 €
  El preu inclou la gestió de la bonificació del curs a través de FUNDAE. Les empreses que apuntin als seus treballadors/es en règim general podran recuperar  parcialment l'import del curs (si tenen crèdit disponible) a través del pagament de les quotes de la seguretat social.

  Docent:

  Sra. Sandra Pèrez.

  Cap d'Àrea Territorial de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. Àrea funcional d'Igualtat i no discriminació en l'àmbit laboral.

   

   Programa del curs:

   

  OBJECTIU GENERAL 

  Conèixer la finalitat de la Llei 4/2023, de 28 de febrer, per a la igualtat real i efectiva de les persones trans i per a la garantia dels drets de les persones LGTBI, que neix per tal de desenvolupar i garantir els drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals, trans i intersexuals erradicant les situacions de discriminació.

  Aquesta Llei 4/2023 inclou una sèrie de pautes i avenços importants a seguir per les empreses, com són la igualtat d'oportunitats o el foment de l'ocupació per aquests col·lectius.

  Aquest curs estudiarem la nova obligació empresarial: les mercantils de més de 50 persones treballadors en plantilla ha de comptar amb un Pla LGTBI. Abordarem el conjunt planificat de mesures i recursos que les empreses ha d'articular per assolir la igualtat real i efectiva de les persones LGTBI, així com el protocol d'actuació per a l'atenció de l'assetjament o la violència contra les persones LGTBI, de què també han de disposar les dites empreses. 

  Per tant, s'analitzarà el contingut de les mesures per garantir la igualtat del col·lectiu LGTBI, així com les accions per prevenir, detectar i actuar davant d'un cas d'assetjament o violència davant d'aquestes persones treballadores. 


  CONTINGUTS

  1.-Introducció.
  1.1. Igualtat i no discriminació.
  1.2. Dret a la igualtat de tracte i a la no-discriminació.
  1.2.1. Normes laborals específiques en matèria d'igualtat.
  1.2.2. Discriminació per raó d'orientació sexual.

  2.-Llei 4/2023, de 28 de febrer, per a la igualtat real i efectiva de les persones trans i per a la garantia dels drets de les persones LGTBI.
  2.1. Definicions.
  2.2. Conseqüència normativa.
  2.3. Protecció laboral i obligacions empresarials.

  3.-Sensibilització sobre la matèria.
  3.1. Mesures de formació.
  3.2. Llenguatge inclusiu.
  3.3. Respecte a la llibertat sexual i la integritat moral a la feina.

  4.-Pla LGTBI.
  4.1. Marc de negociació.
  4.2. Mesures.
  -Identificació de les parts involucrades en la negociació.
  -Àmbit personal, territorial i temporal.
  -Definició d'objectius qualitatius i quantitatius de les mesures planificades.
  -Descripció de mesures concretes, termini d'excució i prioritizació de les mateixes.
  -Sistema de seguiment, avaluació i revisió periòdica.
  4.3. Terminis.

  5.-Protocol d'actuació per a l'atenció de l'assetjament o la violència contra les persones LGTBI.
  5.1. Contingut mínim.
  5.2. Principis bàsics.
  5.3. Pràctiques preventives i mecanismes de detecció de l'assetjament.

  6.-Responsabilitat administrativa en cas d'incompliment.
  6.1. Pla d'actuació de la ITSS en matèria d'igualtat de tracte i no discriminació. 

   

  L’import del curs es carregarà a l’inici d’aquest en el número de compte del col.legiat. En el cas que s'anul·lés la plaça en les 48 hores anteriors a l'inici del curs, es carregarà el 50% de l'import.

   

  Per qualsevol dubte pot contactar amb Silvia Muñoz a través del mail silvia@graduados-sociales.com.

  Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

  Col·legi de Graduats Socials de Barcelona

  Para inscribirse en este curso, ha de clicar aquí.